Slider
Napisane przez: Redaktor

Udane spotkanie Podegrodzkich Diabetyków mimo niskiej frekwencji.

W dniu wczorajszym jak zaplanowano odbyło się kolejne szkolenie specjalistyczne w RSD w Podegrodziu. O godzinie 14,30 rozpoczęto szkolenie, w pierwszej kolejności pani dr Beata Stąporek przedstawiła problem samokontroli chorych oraz obsługi Penów do inekcji insuliny. Na naszym rynku działa kilka firm farmaceutycznych, które produkują różne Peny które chory powinien umieć obsługiwać – jest to bardzo ważne z racji bezpieczeństwa chorego na cukrzycę i jej powikłania. Wykład był bardzo interesujący i ciekawy. Uczestnicy szybko opanowali technikę posługiwania się tymi aksesorjami.

Następnie przedstawiciel Senatorium „Wysowa” przedstawił bardzo interesująco propozycje uzdrowiska i sposoby leczenia. Przekazał kilka gadżetów  folderów oraz wody mineralne jakimi dysponuje uzdrowisko Wysowa, zapraszając do korzystania z tego dobra natury.

Następnie prezes powiadomił uczestników, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie nie przychylił się do Oferty złożonej przez nasze stowarzyszenie na dofinansowanie „Turnusu Rehabilitacyjnego” w Wysowej dla osób chorych na cukrzycę o co usilnie starało się nasze stowarzyszenie. Wiele było obietnic lecz niestety bez pokrycia. Prezes również  w imieniu Starosty Sądeckiego i pani dyr. PCWOP zaprosił  na  Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych w Nowym Sączu, które odbędzie się w Miasteczku Galicyjskim , dnia 26 czerwca b.r. o godzinie 12, 00. Dyskutowano na tematy bieżące stowarzyszenia, po dyskusji zakończono spotkanie umawiając się na 11 czerwca 2014 roku.

 

przekazał prezes Bolesław Nessing.