Slider
Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie do udziału w projekcie

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu zaprasza do udziału
w projekcie  pod nazwą  „ Aktywny senior „  realizowany przez Regionalne Stowarzyszenie
Diabetyków w Podegrodziu jako zadanie publiczne – Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Projekt realizowany od 1.03.2021r. Do 30.11.2021r. Koszt ogólny projektu – 4.130,00zł;  dofinansowanie  ze środków   Gminy Podegrodzie w kwocie  3.000,00 zł,  środki własne Stowarzyszenia – 1.130,00zł.

W projekcie   mogą wziąć  udział   osoby w wieku emerytalnym  głównie z Gminy Podegrodzie.

 

W ramach tego projektu:

–   zamówiono  zabiegi  rehabilitacyjne dla 5 osób,

–  do realizacji jest wycieczka dla 25 osób do Czorsztyna i Niedzicy , obejmująca zwiedzanie

   zamków w Czorsztynie i Niedzicy oraz rejs statkiem po zalewie czorsztyńskim

 

Udział w projekcie jest bezpłatny, obejmuje dojazd autokarem, bilety wstępu, obiad dla uczestników.

W przypadku przekroczenia limitu osobowego – 25 , zadecyduje kolejność zgłoszeń

Wycieczka odbędzie się po ustąpieniu epidemii.

Jeżeli jest Pani/Pan zainteresowany  wspólnym spędzeniem czasu, prosimy o zgłoszenie udziału

w terminie  do 31 marca 2021r.

 

Dane kontaktowe:

tel.  +48 730 387 646

e- mail: rsdpodegrodzie@onet.eu