Slider
Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na walne zebranie

Podegrodzie, dnia 12 lutego 2018 r.

 

Członkowie Regionalnego

Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

 

 

Z A P R O S Z E N I E

na Walne Zebranie Członków Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 05 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w siedzibie GOK w Podegrodziu. Drugi termin zebrania ustala się na godz. 15.00 tego samego dnia.

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu, główna sala

Godz.: 14.30 (I termin), godz. 15.00 (II termin).

Porządek obrad:
Szkolenie godz.14.00 – dr Beata Stąporek: Nefropatia cukrzycowa czyli cukrzycowa choroba nerek.

 1. Otwarcie obrad – przywitanie zgromadzonych.

 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, Sekretarza Walnego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2017:

 1. przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,

 2. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego i wniosku w przedmiocie zatwierdzenia w/w sprawozdań,

 3. dyskusja,

 4. podjęcie uchwały.

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 r.

 1. przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

 2. dyskusja

 3. podjęcie uchwały.

 1. Dyskusja – wolne wnioski, podjęcie ewentualnych uchwał.

 2. Zakończenie obrad.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem paragrafu 38 ust.1 i 2. – w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w ten sam dzień pół godziny po zakończeniu pierwszego terminu pod warunkiem, iż możliwość taka została przewidziana w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.

Za zarząd:

 

 

Napisane przez: Redaktor

Szkolenie

Podegrodzie, dnia 20.01.2018 r.

 

S Z K O L E N I E

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków stowarzyszenia na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w GOK Podegrodzie w dniu 07.02.2018 r. (środa) o godz 14.00. Temat szkolenia prowadzonego przez dr diabetolog Beatę Stąporek : Dieta w cukrzycy i dnie moczanowej, dieta w cukrzycy i Hoshimoto. C.d – Jonizatory do żywej wody (alkalizacja wody).

Zarząd

 

Napisane przez: Redaktor

Spotkanie opłatkowe 17 stycznia 2018

 

Informacja

Podegrodzcy diabetycy spotkali się na spotkaniu opłatkowym, które zorganizowano dnia 17.01.2018 roku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się : Wójt Gminy Podegrodzie Małgorzata Gromala, Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Podegrodziu Bogusława Kozłowska, Radny Powiatu Nowosądeckiego i jednocześnie Dyrektor GOK w Podegrodziu Krzysztof Bodziony oraz ks. Piotr Kruczynski.
Po złożeniu życzeń , przełamaliśmy się opłatkiem i w świątecznym nastroju zasiedliśmy do stołu, na którym znalazły się potrawy wigilijne.
Później wręczono dyplomy osobom, które w 2017 roku finansowo wsparły stowarzyszenie w postaci odpisu 1% podatku lub przekazując dobrowolne wpłaty. Dyplomami wyróżniono: Józefa Zielińskiego, Teofilę i Józefa Fiut, Władysławę Jurkowską, Marię i Michała Rostockich, Bernadetę Konstanty, Bolesława Nessinga i Franciszkę Skrzymowską.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze nie pozbawionej wzruszających chwil. Zaplanowane spotkanie było również okazją do wzajemnych rozmów i zapomnienia na chwilę o troskach jakie często dotykają chorych na cukrzycę.

 

Napisane przez: Redaktor

Szkolenie dieta niskocholesterolowa, c.d

Podegrodzie, dnia 20.11.2017r.

S Z K O L E N I E

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków stowarzyszenia na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w GOK Podegrodzie w dniu 12.12. 2017 r. (wtorek) o godz 14.00. Temat szkolenia prowadzonego przez dr diabetolog Beatę Stąporek : Dieta niskocholesterolowa, c.d historia leczenia cukrzycy oraz pytania uczestników jako podsumowanie roku szkoleniowego.

Zarząd

Napisane przez: Redaktor

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą 14.11.2017

W dniu 14 listopada 2017 roku odbyła się uroczystość z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Wójt Gminy Podegrodzie Małgorzata Gromala, Radni Powiatu Nowosądeckiego Krzysztof Bodziony i Zenon Szewczyk, ksiądz Piotr Kruczyński. Z powodu nieobecności lekarza diabetologa, przygotowany referat „Historia leczenia cukrzycy” odczytała prezes stowarzyszenia. Zaprezentowała również krótkie okolicznościowe wystąpienie. Licznie zgromadzonym członkom RSD życzyła uporu i optymizmu w walce o własne zdrowie oraz życzyła zdrowia i radości.

Wręczono złote i srebrne honorowe odznaki „Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków”.
Na spotkanie przybyła liczna grupa członków stowarzyszenia. Spędzono czas w radosnej i rodzinnej atmosferze.

Cukrzyca na wesoło, czyli... 10 przykazań diabetyka 🙂

 • Nie będziesz miał tajemnic przed diabetologiem swoim.
 • Nie będziesz dostrzykiwał insuliny nadaremnie.
 • Pamiętaj abyś każdy dobry cukier święcił.
 • Czcij swego lekarza i swoją kadrę medyczną, abyś długo żył i sprawnie funkcjonował.
 • Nie oszukuj samego siebie.
 • Nie szukaj cudzego łóżka kiedy będzie Ci słabo.
 • Nie podjadaj.
 • Nie mów fałszywego świadectwa przeciw zdrowiu swemu.
 • Nie pożądaj wymienników bliźniego swego (bo on kiedyś zje Twoje).
 • Ani insuliny, która jego jest.

Obchody uroczystości zostały dofinansowane ze środków finansowych Gminy Podegrodzie jako realizacja zadania publicznego pn. „Uczmy się żyć zdrowiej”.

Napisane przez: Redaktor

Informacja

Trwają zapisy na wyjazd turystyczno - rekreacyjny do Sandomierza i okolic. W dniu 17 czerwca 2017 r. o godz. 5.00 wyjeżdżamy na wycieczkę dofinansowaną ze środków Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Centrum Pomocy Rodzinie PEFRON.

 

Zapisy do dnia 14 czerwca br. Wpłaty wynoszą 65 zł dla członka naszego stowarzyszenia, a dla dla pozostałych osób 75 zł. Koszt wycieczki obejmuje wydatki za przejazd autokarem, wszystkie potrzebne bilety wstępu i przewodnicy, obiad integracyjny, ubezpieczenie NNW, napoje chłodzące, obsługa turystyczna wycieczki.

 

Zapisy u Skarbnika Grażyny Głuc, tel.790 518 834.

 

Zapraszamy!

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na szkolenie specjalistyczne RSD w Podegrodziu.

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków  w Podegrodziu serdecznie zaprasza swoich członków i sympatyków na szkolenie specjalistyczne, które odbędzie się dnia 16 kwietnia  2015 roku /czwartek/ o godzinie 14,30 w sali GOK w Podegrodziu.

Wykład poprowadzi specjalista diabetolog: pani dr  Beata Stąporek.

Tematem będzie : cukrzyca a układ  sercowo – naczyniowy.

Serdecznie zapraszamy  także opiekunów chorych, oraz zainteresowanych z Gmin ościennych.

 

Zarząd.