Slider
Napisane przez: Redaktor

INFORMACJA ZARZĄDU REGIONALNEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW W PODEGRODZIU

 

 

 INFORMACJA  ZARZĄDU REGIONALNEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW

     W PODEGRODZIU NT.  ZADAŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH  PRZY
WSPARCIU FINANSOWYM GMINY PODEGRODZIE W 2023R.

 

 

Zarząd Regionalnego  Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu  złożył dwie oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Podegrodzie w 2023r.

W efekcie podpisano 2 umowy  z  Gminą Podegrodzie:

 1. Umowa Nr RAO-BH.526.1.2023 z dnia 30 marca 2023r. Na realizację zadania publicznego
  z zakresu -Kultura fizyczna i sport pt. „Aktywni na co dzień „ obejmująca:
 2. a) Warsztaty profilaktyczno – sprawnościowe „Zdrowy kręgosłup, zdrowe stawy”

– zajęcia fitness  dla 13 osób,

– zajęcia cykliczne: 1 raz w tygodniu po 1 godz. , ogółem: 10 godz.

– termin realizacji: od 18 kwietnia do 30 czerwca  2023r.

– miejsce realizacji: sala fitness w Fit & Joy w Podegrodziu

 

 1. b) Turystyka i krajoznawstwo:

     <    Jednodniowa wycieczka do Starego Sącza dla 35 osób

W programie:

– zwiedzanie Muzeum Regionalnego,

– zwiedzanie Muzeum Jana Pawła II

– spacer w koronach drzew w Leśnym Molo

– poczęstunek

– czas trwania: ok. 7 godz.

– termin realizacji: maj 2023r.

<     Jednodniowa wycieczka do Nowego Sącz dla 35 osób

W programie:

– zwiedzanie Miasteczka Galicyjskiego,

– zwiedzanie Sądeckiego Parku Etnograficznego – Skansen Falkowa

– poczęstunek

– czas trwania: ok. 7 godz.

– termin realizacji: czerwiec 2023r.

Wartość zadania ogółem  –              6.710 zł, z czego:

dotacja z Gminy Podegrodzie –      2.000 zł

środki własne   –                               4.710 zł

 

 1. Umowa Nr RAO-BH.526.10.2023 z dnia 30 marca 2023r. Na realizację zadania publicznego

    z zakresu Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. „Sprawność i integracja
seniorów” obejmująca:

 1. a) w zakresie ochrony zdrowia – rehabilitacja narządu ruchu

– zakupiono 7 pakietów  zabiegów fizykalnych : 4 zabiegi dziennie

– okres trwania zabiegów: 10 dni

– termin realizacji: od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2023r.

– miejsce realizacji: NZOZ „Zdrowie Rodziny” w Podegrodziu

Rodzaj zabiegów dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb pacjenta .

 1. b) Organizacja spotkania integracyjno – kulturalnego z okazji obchodów „Światowego Dnia

     Cukrzycy” oraz „ Międzynarodowego Dnia Seniora”, a także 15 – lecia  działalności

     Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

     Program ramowy:

– przywitanie przybyłych,

– okolicznościowe przemówienia,

– poczęstunek

 

– liczba uczestników: ok. 60 osób,

– czas trwania: ok. 3 godz.

– miejsce spotkania: sala Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu

– termin realizacji: listopad 2023r.

Wartość zadania ogółem –                         6.160 zł, z czego:

 dotacja Gminy Podegrodzie-                    2.000 zł

 środki własne –                                           4.160 zł

 

Rekrutacji do udziału  dokonano na spotkaniach Członków RSD.

Wszystkie zadania realizowane są na zasadach wolontariatu i pracy społecznej członków Zarządu RSD.

 

                                                                                              Zarząd RSD

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu
serdecznie zaprasza na spotkanie Członków Stowarzyszenia , które odbędzie się w
dniu
19 kwietnia 2023r. (środa) o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w
Podegrodziu.
W programie:
1. Rozpoczęcie
2. Szkolenie nt ” Nowe leki na cukrzycę” c.d. zasady refundacji – poprowadzi je
Pani Beata Stąporek – lek. diabetolog
3. Bieżące informacje
4. Zakończenie

 

Prezes Zarządu
Teofila Fiut

Napisane przez: Redaktor

Informacja o realizacji projektu p.n. „Sprawny senior w Gminie Podegrodzie ”

Informacja

o realizacji projektu p.n. „Sprawny senior w Gminie Podegrodzie ”

Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Podegrodziu realizuje projekt pod nazwą „Sprawny
senior w Gminie Podegrodzie” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego na
podstawie zawartej Umowy Nr 7/PS.XIII/2023 z dnia 13.03.2023r. pomiędzy : Województwem
Małopolskim z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22,
a Regionalnym Stowarzyszeniem Diabetyków w Podegrodziu 255
Wartość zadania: 11.450,00zł
Dotacja Województwa Małopolskiego: 5.000,00zł
Środki własne Stowarzyszenia: 6.450,00zł
Termin realizacji: od 13.03.2023r. do 29.05.2023r.
Zadania w projekcie:
Organizacja wyjazdowych zajęć na basen
typ: warsztaty profilaktyczno- sprawnościowe; zajęcia na basenie
Forma: zajęcia cykliczne: 1 raz w tygodniu w wymiarze 1 godz.
Łączna ilość godzin – 10
Liczba uczestników – 16
Miejsce realizacji: Basen Hotelu „Beskid” w Nowym Sączu
Uczestnicy mają zapewniony dojazd busem
Nabór do projektu odbył się na spotkaniu Członków Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków
w Podegrodziu w m-cu lutym 2023r .

 

 

Napisane przez: Redaktor

Życzenia wielkanocne

 

WESOŁEGO  ALLELUJA !

 

ZDROWYCH  I  SPOKOJNYCH   ŚWIĄT  WIELKIEJ  NOCY  

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA OD CHRYSTUSA  ZMARTWYCHWSTAŁEGO 

DLA  CZŁONKÓW  ORAZ  SYMPATYKÓW  

REGIONALNEGO  STOWARZYSZENIA    

DIABETYKÓW  W  PODEGRODZIU

 

 

 

 

                                                                                                          ŻYCZY

                                                                                            ZARZĄD REGIONALNEGO

                                                                                               STOWARZYSZENIA  DIABETYKÓW

                                                                                              W PODEGRODZIU

 

                           Wielkanoc, 2023 r.

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

serdecznie zaprasza na spotkanie Członków Stowarzyszenia , które odbędzie się w dniu
15 marca 2023r. o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu.
W programie:
1. Rozpoczęcie
2. Szkolenie nt ” Nowe leki na cukrzycę” – poprowadzi je Pani Beata Stąporek – lek.
diabetolog
3. Bieżące informacje
4. Zakończenie

Prezes Zarządu
Teofila Fiut

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na spotkanie 15 lutego 2023r. o godz. 14:00

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

serdecznie zaprasza na spotkanie Członków Stowarzyszenia , które odbędzie się w dniu
15 lutego 2023r. o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu.
W programie:
1. Rozpoczęcie
2. Szkolenie nt ”Cukrzyca, jako czynnik ryzyka w chorobach wątroby” – poprowadzi je
Pani Beata Stąporek – lek. diabetolog
3. Bieżące informacje
4. Zakończenie

Prezes Zarządu
Teofila Fiut

Napisane przez: Redaktor

ZAPROSZENIE

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

serdecznie zaprasza na spotkanie Członków Stowarzyszenia , które odbędzie się w dniu
11 stycznia 2023r. o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu.

Prezes Zarządu
Teofila Fiut

Napisane przez: Redaktor

INFORMACJA  O  DZIAŁANIACH 2022

                        INFORMACJA  O  DZIAŁANIACH  REALIZOWANYCH  PRZEZ 

            REGIONALNE  TOWARZYSZENIE  DIABETYKÓW  W  PODEGRODZIU

                                   W OKRESIE  OD 01.07.2022R.   DO 31.12.2022R.

 

 1. EDUKACJA – szkolenia na temat cukrzycy i chorób towarzyszących:

 

prowadzone przez lek. diabetologa – Panią Beatę Stąporek

 1. W dniu 14.09.2022r. – temat ”Zmiany w układzie narządu  ruchu u osób chorych na        cukrzycę”

Nie ma naukowych dowodów na  ścisłe powiązanie cukrzycy ze zmianami w układzie narządu ruchu. Jednakże, towarzysząca cukrzycy otyłość, obniżona  odporność organizmu sprzyjają niekorzystnym zmianom  w stawach i kręgosłupie. Oprócz leczenia farmakologicznego, zalecana jest aktywność fizyczna .

 1. W dniu 12.10.2022r. – temat „Objawy chorego kręgosłupa”

Najczęstszym objawem jest ból, ale zmiany następują znacznie wcześniej. Do nich zaliczyć należy:

zmiany przeciążeniowe i  powstające z wiekiem zwyrodnienia  kręgosłupa. Wskazana jest rehabilitacja , aktywność fizyczna, a w wielu przypadkach zabiegi chirurgiczne.

W tym dniu  ponadto , osobom chorym na cukrzycę przekazano 34 szt. glukometrów.

 

 1. WARSZTATY PROFILAKTYCZNO – SPRAWNOŚCIOWE:

 

 1. Warsztaty : Ruch to zdrowie – zajęcia ruchowe tj. Zdrowy kręgosłup , zdrowe stawy

kontynuacja zajęć

II grupa:

termin realizacji  od 23.05.2022r. Do 08.07.2022r.

W zajęciach uczestniczyło 12 osób  w wieku 60 lat i więcej, średnio- 1 raz w tygodniu,

ogólna liczba godzin zajęć  – 14

Zajęcia fitness odbywały się w sali fitness  Fit & Joy w Podegrodziu. Trenerka wykazuje duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć z osobami starszymi. Zaleca się kontynuację wyuczonych ćwiczeń w domu , aby zachować dobrą kondycję i zdrowe stawy  oraz kręgosłup.

 1. Warsztaty: Ruch to zdrowie – zajęcia ruchowe tj. Zdrowy kręgosłup , zdrowe stawy

Zajęcia fitness dla  10 osób w wieku 50 lat i więcej.

Termin realizacji:  od 12.09.2022r. Do 14.11.2022r.  Zajęcia odbywały się cyklicznie, średnio jeden raz w tygodniu w wymiarze 1 godz. Ogólna liczba godzin wynosi 10.

Warsztaty realizowane były w sali fitness Fit & Joy w Podegrodziu. Trenerka prowadząca zajęcia wykazała się doświadczeniem w swojej dziedzinie i umiejętnością prowadzenia zajęć z osobami starszymi.

Celem warsztatów była poprawa sprawności ruchowej.

 

III. WARSZTATY  KULTURALNE  I TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE

 

 1. Jednodniowa wycieczka do Krakowa

 

Wycieczka do Krakowa odbyła się  w dniu  21.07.2022r.  dla 40 osób;

W programie: zwiedzanie   Zamku Królewskiego rozpoczęto od zwiedzania  Reprezentacyjnych Komnat  Królewskich . Jest to najważniejsza wystawa stała , nawiązująca do wyglądu rezydencji królewskiej  z XVI wieku i początków XVII.  Obejmuje ona wielkie sale – Poselską i Senatorską. Znajduje się tu kolekcja arrasów króla Zygmunta Augusta, królewskie portrety, obrazy mistrzów włoskich i holenderskich, a także renesansowe meble włoskie. Sale te pełniły funkcję sali tronowej i audiencyjnej. Na uwagę zasługuje również Sala Turniejowa, gdzie odbywały się posiedzenia rady królewskiej,  w jej wnętrzu jest piec kaflowy z XVIII wieku. W Sali Pod Orłem w XVI wieku odbywały się  sądy królewskie, a w czasie uroczystości ślubnych króla Zygmunta i Bony Sforzy

służyła jako sypialnia królewska.

Po opuszczeniu pięknych wnętrz Zamku na Wawelu  w Restauracji Bistro pod Wawelem  był obiad dla uczestników ,  po czym spacer po Starym Mieście .Punktem kulminacyjnym był  udział w  spektaklu teatralnym  pt. „Wesele Figara „ w Teatrze Bagatela.

Wycieczka trwała ok. 8 godz.

 

 1. Zorganizowano udział 15 osób w Polskiej Nocy Kabaretowej w dniu 08.05.2022r.

Dużo śmiechu i dobrego humoru  to odskocznia  od codzienności.

 1. Udział 8 osób w koncercie „ Koncert Wiedeński” w dniu 16.10.2022r. W wykonaniu Orkiestry Księżniczek – Największe przeboje Johanna  Straussa, arie i duety z operetek wiedeńskich: Zemsta nietoperza,   Wesoła wdówka, Wiedeńska krew, Baron cygański, Nad pięknym Modrym Dunajem, Usta milczą dusza śpiewa, Wielka sława to żart i inne – to niezapomniane wrażenia i doznania kulturalne.
 2. W dniu 06.11.2022r. zorganizowano udział w koncercie „Operetka i Musikal „Baśń dla dorosłych” dla 19 osób.  Dobra zabawa za sprawą wspaniałych artystów . Repertuar zaczerpnięty z najbardziej znanych i lubianych Operetek oraz Musikali.

 

 

WARSZTATY  I SPOTKANIA  INTEGRACYJNE

 

 1. Warsztaty integracyjno- edukacyjne związane ze zdrowym żywieniem – warsztaty wyjazdowe do Leśnego Zakątka w Piątkowej w dniu  14.10.2022r. Dla 20 osób;

Tematem warsztatów było:

–  znaczenie pszczół , nie tylko ze względu na produkty pszczele, ale głównie jako zapylaczy,
–  degustacją wyrobów pszczelich – walory zdrowotne i smakowe mogące zastąpić cukier,

–  co sadzić w ogrodzie aby pomóc owadom  , np. zakładanie łąk kwietnych, wysiewanie ziół

i roślin miododajnych

Po spacerze  koło pasieki oraz lasu  był poczęstunek dla uczestników

Wycieczka trwała ok. 6 godz.

 1. Spotkanie integracyjne z okazji obchodów „Światowego Dnia Cukrzycy i Międzynarodowego Dnia Seniora w dniu 14.11.2022r.. Liczba uczestników – 75. Spotkanie uświetniła swoim występem grupa uczniów z kółka muzyczno – teatralnego ze Szkoły Podstawowej w Podegrodziu.  Zorganizowano poczęstunek dla seniorów oraz dzieci.  Uczestnicy spotkania nie kryli zadowolenia.
 2. Spotkanie integracyjne z okazji Świąt Bożego Narodzenia „Opłatek” odbyło się w dniu 14.12.2022r. Uczestniczyło w nim 49 osób. Spotkanie znajomych, składanie życzeń świątecznych
  i noworocznych jest nieodzowną częścią takich spotkań. Biesiadowanie przy akompaniamencie

kolęd wprawia w nastrój świąteczny i daje dużo radości .Uczestnikom zapewniono poczęstunek w postaci tradycyjnych potraw wigilijnych.

Zarówno spotkania z okazji „Światowego Dnia Cukrzycy” i „ Międzynarodowego Dnia Seniora”

jak również spotkania „Opłatek” organizowane są rokrocznie i są tradycją w Regionalnym Stowarzyszeniu Diabetyków w Podegrodziu.

 

                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                                            Teofila Fiut

 

Napisane przez: Redaktor

Życzenia Świąteczne

ZDROWYCH I SPOKOJNYCH
ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA
ORAZ
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA OD DZIECIĄTKA JEZUS
NA KAŻDY DZIEŃ NADCHODZĄCEGO 2023 ROKU
DLA CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW REGIONALNEGO
STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW W PODEGRODZIU

 

ŻYCZY ZARZĄD RSD

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na spotkanie integracyjne

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu
serdecznie zaprasza Członków Stowarzyszenia
na

SPOTKANIE INTEGRACYJNE „OPŁATEK”
Uroczystość odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022r. o godz. 13:00
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu
W programie:
1. Przywitanie uczestników
2. Występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Podegrodziu
3. Życzenia świąteczne
4. Poczęstunek

Prezes RSD
Teofila Fiut