Slider
Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na szkolenie

Podegrodzie, dnia 05.06.2018 r.

 

 

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu, serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w GOK Podegrodzie w dniu 19.06.2018 r. (wtorek) o godz 14.00. Temat szkolenia prowadzonego przez dr diabetolog Beatę Stąporek : Przypomnienie wiadomości o cukrzycy i nowe leki w leczeniu tej choroby.

Wstęp dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć wiedzę na wymieniony temat.

Serdecznie zaprasza:

Zarząd

Napisane przez: Redaktor

Informacja o dalszych planowanych wydarzenia w roku 2018 oraz terminach ich realizacji .

 

1. Dnia 02.06.2018r – wyjazd 5.30 z Podegrodzia, zwiedzanie Kopalnia Soli w Bochni od godz.8.30 i obiad na kopalni o godz.11.30, następnie pobyt w Lipnicy Murowanej od godz.13.00 i zwiedzanie z przewodnikiem, przyjazd do Gdowa do karczmy „Szałas” na biesiadę integracyjną. Odpłatność 50 zł i 60 zł dla niestowarzyszonych.
2. Dnia 21.07.2018r – wyjazd o godz. 5.00 z Podegrodzia do Auschwitz Birkenau i zwiedzanie hitlerowskiego obozu zagłady od 9.00-12.30, obiad integracyjny, postój w ciekawym miejscu. Odpłatność 50 zł i 60 zł dla niestowarzyszonych.
3. Dnia 04.08.2018r – wyjazd o godz. 6.30 z Podegrodzia do Ciężkowic – zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego i tzw. Skamieniałego Miasta oraz obiad. Kąśna Mała – Dwór Paderewskiego i okalające go ogrody. Bobowa z Galerią koronki klockowej. Łużna-Pustki cmentarz ofiar I wojny światowej. Odpłatność 40 zł i 50 zł spoza stowarzyszenia.
4. Dnia 01 września 2018r – warsztaty kulinarne jako uroczystość jubileuszowa z okazji 15 lecia funkcjonowania RSD ( szczegóły w trakcie uzgodnień )
5. Dnia 22.09.2018 r. – tzw. Karpacka Troja k/Trzcinicy, Jasło, Krosno i Muzeum Szkła, obiad, postój w drodze powrotnej (ustalanie szczegółów w toku).
6. Dnia 18 – 27 08.2018 r. – Wyjazd 14 osobowej grupy do Dźwirzyna – dopłata do kosztów podróży dla grupy.
7. Dnia 18 grudnia 2018 r. – szkolenie i spotkanie opłatkowe w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu o godz.14.00.

Napisane przez: Redaktor

Recenzja z wycieczki do Krakowa w dniu 11.05.2018 roku.

 

 

Wyjazd jest odpowiedzią na ofertę złożoną w otwartym konkursie ofert w 2018 roku dla organizacji pozarządowych. Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków otrzymało wsparcie na realizacje zadania publicznego pn: „W świecie trzeźwych nie na nudy”. Zgodnie z umową zawartą dnia 08.03.2018r. z Gminą Podegrodzie, stowarzyszenie ma obowiązek informować o realizacji zadań publicznych.

Plan wyjazdu:

1. Wyjazd z Podegrodzia do innych puntów zbiórki uczestników wycieczki.
2. Od godz. 9.00 zwiedzanie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. O tej porze roku ogród wygląda urokliwie. Spacerując pod okiem przewodnika poznaliśmy unikatowe, jak również rozpoznawaliśmy popularne drzewa i rośliny. Na koniec indywidualnie spacerowaliśmy po pięknych i kwitnących alejkach a w razie potrzeby na ławeczkach odpoczywaliśmy w cieniu drzew.
3. O godz.14.00 udaliśmy się do Teatru Groteska na spektakl „Skąpiec” Moliera. Spektakl trwał 120 minut. Po przedstawieniu teatralnym przed budynkiem teatru czekała na nas licencjonowana przewodniczka krakowska.
4. Pod jej opieką o godz. 16.30 byliśmy na spóźnionym obiedzie.
5. Później do godz.19.30 zwiedzaliśmy Rynek i Stare Miasto.
6. Godz.19.30 powrót

Napisane przez: Redaktor

Informacje

Ogłaszamy zapisy:

1. W dniu 11.05.2018r (piątek) godz. 6.00 wyjazd z Podegrodzia do Krakowa czyli zwiedzanie Ogrodu Botanicznego, Teatr Groteska sztuka „Skąpiec” autorstwa Moliera, posiłek, zwiedzanie Rynku krakowskiego i jego okolic.
Wyjazd realizowany dzięki dofinansowaniu Gminy Podegrodzie w ramach oferty „ W świecie trzeźwych nie ma nudy”. Koszt wyjazdu 80 zł, a dla niestowarzyszonych 100 zł.
Zapisy do dnia 9.05.2018 r.

2. W dniu 02.06.2018r. (sobota) wyjazd o godz. 5.30. Zwiedzanie Kopalni Soli w Bochni, obiad na terenie kopalni, zwiedzanie Lipnicy Murowanej.
Koszt wyjazdu 50 zł, a dla niestowarzyszonych 60 zł.
Wycieczka dofinansowana przez Starostwo Powiatowe, PCPR Nowy Sącz.
Zapisy do dnia 30.05.2018r.
Zapisy prowadzi i wpłaty przyjmuje Skarbnik Grażyna Głuc, tel. 790 518 834

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie

Podegrodzie, dnia 15.04.2018 r.

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na nieodpłatne spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w GOK Podegrodzie w dniu 22.05.2018 roku (wtorek) o godz 14.00. Temat szkoleniaprowadzonego przez dr diabetolog Beatę Stąporek : „Kardiodiabetologia- choroby serca
rozwijające się w cukrzycy.

Wstęp dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć wiedzę na wymieniony temat.

Serdecznie zapraszamy.
Za Zarząd

Napisane przez: Redaktor

Dofinansowanie

W dniu 8 marca 2018 roku w Urzędzie Gminy w Podegrodziu między: Gminą Podegrodzie reprezentowaną przez Wójta Gminy – mgr Małgorzatę Gromala, a Regionalnym Stowarzyszeniem Diabetyków w Podegrodziu reprezentowanym przez Marię Rostocką i Andrzeja Stachonia zostały podpisane umowy na realizację zadań publicznych w 2018 roku pod niżej wymienionymi tytułami”

 1. „ W świecie trzeźwych nie ma nudy” czyli zwiedzanie Krakowa, Rynku i Muzeum Historycznego w jego podziemiach, pobyt w Ogrodzie Botanicznym lub w Ogrodzie Zoologicznym, uczestniczenie w spektaklu „Skąpiec” Moliera w Teatrze Groteska, posiłek integracyjny – dofinansowanie w kwocie 1.500 zł, ustalony termin wyjazdu to 11.05.2018 roku.

 2. „Ciesz się życiem emerycie, a alkohol precz” to zwiedzanie obozu zagłady w Auschwitz-Birkenau , posiłek – dofinansowanie w kwocie 3.000 zł.

 3. „Turystyka i krajoznawstwo czyli podróże małe i duże” czyli pobyt w Karpackiej Troi w Trzcinicy k/Jasła, zwiedzanie Jasła, Krosna i Centrum Dziedzictwa Szkła w tym mieście – dofinansowanie 1.000 zł.

 4. „Wycieczka z historią w tle – 100 lat niepodległości” to zwiedzanie Ciężkowic i tamtejszego Skamieniałego Miasta, Bobowej i Galerii Koronki Klockowej, Kąśnej Małej i Muzeum Ignacego Paderewskiego czyli pierwszego prezesa Rady Ministrów w niepodległej Polsce – dofinansowanie 700 zł.

 5. „Walczymy z cukrzycą w teorii i praktyce” czyli organizacja szkoleń, integracyjnego spotkania opłatkowego oraz wyjazd rehabilitacyjny do Dźwirzyna – wsparcie gminy to kwota 4.000 zł.

  O terminach pozostałych wyjazdów o wysokości dopłat poinformujemy w stosownym czasie.

W dniu 16.06.2018 roku jest zaplanowany wyjazd do Kopalni Soli w Bochni oraz Lipnicy Murowanej – dofinansowanie Starostwa Powiatowego, PCPR w Nowym Sączu w wysokości 4.000 zł.

W bieżącym roku przypada 15 lecie działalności Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu. To jubileuszowe wydarzenie chcemy uczcić organizując w miesiącach letnich „warsztaty kulinarne cukrzyka w plenerze”. Na to zadanie posiadamy zabezpieczenie finansowe Urzędu Gminy w kwocie 1.000 zł. Zarząd czyni dalsze starania o otrzymanie większych środków finansowych na ten cel.

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe

Podegrodzie, dnia 12.03.2018 r.

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na nieodpłatne spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w GOK Podegrodzie w dniu 10.04.2018 roku (wtorek) o godz 14.00. Temat szkolenia prowadzonego przez dr diabetolog Beatę Stąporek : Powtórzenie podstawowych wiadomości o cukrzycy oraz omówienie cukrzycowej choroby nerek.

Wstęp dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć wiedzę na tematy, które będą omawiane.

Serdecznie zapraszamy.

Za Zarząd

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na walne zebranie

Podegrodzie, dnia 12 lutego 2018 r.

 

Członkowie Regionalnego

Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

 

 

Z A P R O S Z E N I E

na Walne Zebranie Członków Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 05 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w siedzibie GOK w Podegrodziu. Drugi termin zebrania ustala się na godz. 15.00 tego samego dnia.

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu, główna sala

Godz.: 14.30 (I termin), godz. 15.00 (II termin).

Porządek obrad:
Szkolenie godz.14.00 – dr Beata Stąporek: Nefropatia cukrzycowa czyli cukrzycowa choroba nerek.

 1. Otwarcie obrad – przywitanie zgromadzonych.

 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, Sekretarza Walnego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2017:

 1. przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,

 2. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego i wniosku w przedmiocie zatwierdzenia w/w sprawozdań,

 3. dyskusja,

 4. podjęcie uchwały.

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 r.

 1. przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

 2. dyskusja

 3. podjęcie uchwały.

 1. Dyskusja – wolne wnioski, podjęcie ewentualnych uchwał.

 2. Zakończenie obrad.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem paragrafu 38 ust.1 i 2. – w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w ten sam dzień pół godziny po zakończeniu pierwszego terminu pod warunkiem, iż możliwość taka została przewidziana w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.

Za zarząd:

 

 

Napisane przez: Redaktor

Szkolenie

Podegrodzie, dnia 20.01.2018 r.

 

S Z K O L E N I E

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków stowarzyszenia na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w GOK Podegrodzie w dniu 07.02.2018 r. (środa) o godz 14.00. Temat szkolenia prowadzonego przez dr diabetolog Beatę Stąporek : Dieta w cukrzycy i dnie moczanowej, dieta w cukrzycy i Hoshimoto. C.d – Jonizatory do żywej wody (alkalizacja wody).

Zarząd