Slider
Napisane przez: Redaktor

Spotkanie opłatkowe 17 stycznia 2018

 

Informacja

Podegrodzcy diabetycy spotkali się na spotkaniu opłatkowym, które zorganizowano dnia 17.01.2018 roku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się : Wójt Gminy Podegrodzie Małgorzata Gromala, Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Podegrodziu Bogusława Kozłowska, Radny Powiatu Nowosądeckiego i jednocześnie Dyrektor GOK w Podegrodziu Krzysztof Bodziony oraz ks. Piotr Kruczynski.
Po złożeniu życzeń , przełamaliśmy się opłatkiem i w świątecznym nastroju zasiedliśmy do stołu, na którym znalazły się potrawy wigilijne.
Później wręczono dyplomy osobom, które w 2017 roku finansowo wsparły stowarzyszenie w postaci odpisu 1% podatku lub przekazując dobrowolne wpłaty. Dyplomami wyróżniono: Józefa Zielińskiego, Teofilę i Józefa Fiut, Władysławę Jurkowską, Marię i Michała Rostockich, Bernadetę Konstanty, Bolesława Nessinga i Franciszkę Skrzymowską.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze nie pozbawionej wzruszających chwil. Zaplanowane spotkanie było również okazją do wzajemnych rozmów i zapomnienia na chwilę o troskach jakie często dotykają chorych na cukrzycę.