Slider
Napisane przez: Redaktor

PODZIĘKOWANIE

 

 

                        Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Podegrodziu składa serdeczne podziękowania wszystkim Osobom, które przekazały 1% podatku za 2021 rok na rzecz

Stowarzyszenia. Środki te wykorzystane zostaną na działalność statutową.

 

                                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                                                                         Teofila Fiut