Slider
Napisane przez: Redaktor

INFORMACJA ZARZĄDU REGIONALNEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW W PODEGRODZIU

 

 

 INFORMACJA  ZARZĄDU REGIONALNEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW

     W PODEGRODZIU NT.  ZADAŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH  PRZY
WSPARCIU FINANSOWYM GMINY PODEGRODZIE W 2023R.

 

 

Zarząd Regionalnego  Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu  złożył dwie oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Podegrodzie w 2023r.

W efekcie podpisano 2 umowy  z  Gminą Podegrodzie:

  1. Umowa Nr RAO-BH.526.1.2023 z dnia 30 marca 2023r. Na realizację zadania publicznego
    z zakresu -Kultura fizyczna i sport pt. „Aktywni na co dzień „ obejmująca:
  2. a) Warsztaty profilaktyczno – sprawnościowe „Zdrowy kręgosłup, zdrowe stawy”

– zajęcia fitness  dla 13 osób,

– zajęcia cykliczne: 1 raz w tygodniu po 1 godz. , ogółem: 10 godz.

– termin realizacji: od 18 kwietnia do 30 czerwca  2023r.

– miejsce realizacji: sala fitness w Fit & Joy w Podegrodziu

 

  1. b) Turystyka i krajoznawstwo:

     <    Jednodniowa wycieczka do Starego Sącza dla 35 osób

W programie:

– zwiedzanie Muzeum Regionalnego,

– zwiedzanie Muzeum Jana Pawła II

– spacer w koronach drzew w Leśnym Molo

– poczęstunek

– czas trwania: ok. 7 godz.

– termin realizacji: maj 2023r.

<     Jednodniowa wycieczka do Nowego Sącz dla 35 osób

W programie:

– zwiedzanie Miasteczka Galicyjskiego,

– zwiedzanie Sądeckiego Parku Etnograficznego – Skansen Falkowa

– poczęstunek

– czas trwania: ok. 7 godz.

– termin realizacji: czerwiec 2023r.

Wartość zadania ogółem  –              6.710 zł, z czego:

dotacja z Gminy Podegrodzie –      2.000 zł

środki własne   –                               4.710 zł

 

  1. Umowa Nr RAO-BH.526.10.2023 z dnia 30 marca 2023r. Na realizację zadania publicznego

    z zakresu Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. „Sprawność i integracja
seniorów” obejmująca:

  1. a) w zakresie ochrony zdrowia – rehabilitacja narządu ruchu

– zakupiono 7 pakietów  zabiegów fizykalnych : 4 zabiegi dziennie

– okres trwania zabiegów: 10 dni

– termin realizacji: od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2023r.

– miejsce realizacji: NZOZ „Zdrowie Rodziny” w Podegrodziu

Rodzaj zabiegów dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb pacjenta .

  1. b) Organizacja spotkania integracyjno – kulturalnego z okazji obchodów „Światowego Dnia

     Cukrzycy” oraz „ Międzynarodowego Dnia Seniora”, a także 15 – lecia  działalności

     Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

     Program ramowy:

– przywitanie przybyłych,

– okolicznościowe przemówienia,

– poczęstunek

 

– liczba uczestników: ok. 60 osób,

– czas trwania: ok. 3 godz.

– miejsce spotkania: sala Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu

– termin realizacji: listopad 2023r.

Wartość zadania ogółem –                         6.160 zł, z czego:

 dotacja Gminy Podegrodzie-                    2.000 zł

 środki własne –                                           4.160 zł

 

Rekrutacji do udziału  dokonano na spotkaniach Członków RSD.

Wszystkie zadania realizowane są na zasadach wolontariatu i pracy społecznej członków Zarządu RSD.

 

                                                                                              Zarząd RSD