Slider
Napisane przez: Redaktor

Informacja o wydarzeniach zaplanowanych na 2019 rok.

 

W marcu br. w Urzędzie Gminy w Podegrodziu : pomiędzy Gminą Podegrodzie reprezentowana przez Wójta Gminy – mgr Stanisławem Banachem, a Regionalnym Stowarzyszeniem Diabetyków w Podegrodziu reprezentowanym przez Marię Rostocką i Andrzeja Stachonia zostały podpisane umowy na realizacje zadań publicznych w 2019 roku, jak niżej:
  1. „Żyjemy bez alkoholu, bo to zdrowa i piękniejsza jesień życia” czyli wykłady o szkodliwości nadużywania alkoholu i sposobach walki z nałogiem oraz wycieczka do Tarnowa, zwiedzanie zabytków, w tym architektury sakralnej. Także zwiedzanie Zalipia czyli tzw. malowanej wsi położonej na powiślu dąbrowskim – dofinansowanie w kwocie      5 000 złotych.
  2. „Turystyka i krajoznawstwo na miarę seniora” to zwiedzanie Limanowej, zwiedzanie Klasztoru Cystersów w Szczyrzycu, skansenu wsi polskiej w Laskowej. W Nowym Wiśniczu odwiedzimy zamek i Muzeum Pamiątek po Janie Matejce – dofinansowanie w kwocie 2 500 złotych.
  3. „ Edukujemy i poprawiamy jakość zdrowia” to wykłady edukacyjne w ciągu całego roku, obchody Dnia Walki z Cukrzycą i Dnia Seniora, integracyjne spotkanie opłatkowe – dofinansowanie w kwocie 4 0000 złotych.
Oferta dodatkowa z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Pakiety promocyjne na zabiegi fizykalne” czyli po 4 zabiegi dziennie przez 10 dni dla 6 osób – dofinansowanie Gminy Podegrodzie w wysokości 1 000 złotych.
Oferta uproszczona na zadanie „Kultura i sztuka czyli teatr i film” dofinansowanie Gminy Podegrodzie w wysokości 2 000  złotych pozwoli na wyjazd do Krakowa do teatru oraz wyjście do kina w Nowym Sączu.
Starostwo Powiatowe zapewniło zabezpieczenie finansowe w wysokości 4 000 złotych ze środków PEFRON na imprezę turystyczno-krajoznawczą, co pozwoli na spływ Dunajcem  z Sromowiec Wyżnych do Szczawnicy, wyjazd wyciągiem na Palenicę i powrót, obiad integracyjny.
O terminach poszczególnych wydarzeń będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej  stowarzyszenia  i na comiesięcznych szkoleniach.