Slider
Napisane przez: Redaktor

INFORMACJA  O  REALIZACJI  ZADANIA  PUBLICZNEGO

            INFORMACJA  O  REALIZACJI  ZADANIA  PUBLICZNEGO

 1. „ZDROWY I AKTYWNY SENIOR W GMINIE PODEGRODZIE 2” REALIZOWANEGO PRZEZ REGIONALNE  STOWARZYSZENIE  DIABETYKÓW

W  PODEGRODZIU PRZY  WSPARCIU  FINANSOWYM  WOJEWÓDZTWA

                 MAŁOPOLSKIEGO

 

 

            Realizacja zadania publicznego  pt. „Zdrowy i aktywny senior w Gminie Podegrodzie 2”

określona umową nr  56/PS.XIII/2021 z dnia 01.10.2021r.  zawartą pomiędzy Regionalnym Stowarzyszeniem Diabetyków w Podegrodziu a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o wsparcie finansowe  obejmuje okres od 01.10.2021 r. do 30 10.2022r.

I           Działania przewidziane na 2021r:- Spotkania integracyjne zostały zrealizowane:

 1. a) Światowy Dzień Cukrzycy w dniu 17 listopada 2021r
 2. b) Spotkanie opłatkowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia w dniu 15 grudnia 2021r.

II         Z zaplanowanych  na 2022r:  są w trakcie realizacji:

 1. a) warsztaty:  Ruch to zdrowie   – zajęcia ruchowe tj. Zdrowy    kręgosłup, zdrowe

                        stawy. W zajęciach uczestniczy 12 osób  w wieku 60 lat i więcej, średnio 1 raz

                        w tygodniu . Zajęcia są dostosowane do możliwości osób starszych.

                        Prowadząca  wykazuje duże doświadczenie w tej dziedzinie. Zajęcia odbywają się

                        w sali fitness Fit & Joy w Podegrodziu.

 1. b) warsztaty: zajęcia ruchowe na basenie – uczestniczy w nich 12 osób w wieku

                        senioralnym . Zajęcia odbywają się cyklicznie – jeden raz w tygodniu i trwają

                        1 godz. Zajęcia prowadzi doświadczona trenerka i dostosowane są do możliwości

                        osób starszych. Zajęcia prowadzone są na basenie w Hotelu Beskid w Nowym                             Sączu. Uczestnikom  zapewniony jest dojazd busem.

III        Do realizacji pozostają warsztaty – edukacja kulturalna

 1. a) wycieczka do Łańcuta – termin 24 czerwca  dla 50 osób. W programie: zwiedzanie                      zamku w Łańcucie, Powozowni, Stajni, wizyta w winnicy , zwiedzanie Skansenu  w                   Markowej, obiad dla uczestników.
 2. b) wycieczka do Krakowa w m-cu  lipcu dla 40 osób obejmować będzie zwiedzanie                        Zamku Królewskiego,   Stare Miasto oraz udział w spektaklu teatralnym, obiad dla

                        uczestników.

 1. c) warsztaty integracyjno- edukacyjne związane ze zdrowym żywieniem – znaczenie                       pszczół i wyrobów pszczelich , co sadzić w ogrodzie aby pomóc owadom, degustacja                  wyrobów pszczelich i poczęstunek dla uczestników

                        Warsztaty zorganizowane będą w m-cu sierpniu/ wrześniu  dla 20 osób.

20 maja 2022r.               Zarząd RSD

   INFORMACJA  O  REALIZACJI  ZADAŃ  PUBLICZNYCH  REALIZOWANYCH  W 2022R. PRZEZ REGIONALNE  STOWARZYSZENIE  DIABETYKÓW W PODEGRODZIU

                  PRZY WSPARCIU  FINANSOWYM  GMINY  PODEGRODZIE

 

Zadania  publiczne zaplanowane w złożonych ofertach  na  2022 r. przy wsparciu  finansowym Gminy Podegrodzie określone  zostały w 3 zawartych umowach:

 1. Umową Nr RAO-BH.526.2.2022 zawartą w dniu 4 marca 2022r. na realizację zadania   publicznego  pod tytułem „ Ochrona zdrowia i aktywność w życiu seniora” określono:

 1. a) Z zakresu promocji zdrowia wśród seniorów w trakcie realizacji są zabiegi rehabilitacji narządu ruchu dla 5 osób.  Pakiet zabiegów fizykalnych obejmuje  4 zabiegi dziennie w   cyklu 10 dniowym .

            Usługę wykonuje NZOZ „Zdrowie Rodziny” w Podegrodziu.

 1. b) Jednodniowa wycieczka do Krynicy Zdrój zaplanowana jest na dzień 26 maja 2022r.

           dla 40 osób . W programie  jest zwiedzanie  Muzeum Nikifora , spacer po uzdrowisku,

            wizyta w Pijalni Wód Mineralnych, obiad oraz wyjazd kolejką gondolową na Jaworzynę.

 1. Umowa Nr RAO-BH.526.8.2022 zawarta w dniu 4 marca 2022r. na realizację zadania publicznego             pt. „Aktywni żyją lepiej „ określa :

 1. a) W ramach warsztatów profilaktyczno-sprawnościowych zlecone zostaną zajęcia ruchowe

            – zdrowy kręgosłup, zdrowe stawy – fitness dla 10 osób. Realizację przewiduje się na m-ce:             wrzesień / październik   w cyklu tygodniowym , po 1 godz. w tygodniu.

 1. b) Z zakresu turystyka i krajoznawstwo zaplanowana na dzień 07 czerwca została    jednodniowa wycieczka do Muszyny dla 40 osób. W planie wycieczki jest zwiedzanie

            Muzeum w Muszynie oraz spacer po Ogrodach: Sensorycznym, Biblijnym, Magicznym,

            obiad oraz wizyta w Pijalni Wód Mineralnych.

 1. Umowa Nr RAO-BH.525.4.2022 z dnia 4 marca 2022r. na realizację zadania publicznego
 2. „Integracja seniorów w Gminie Podegrodzie”  określa:

 1. a) organizację obchodów „Światowego Dnia Cukrzycy” i „Międzynarodowego Dnia Seniora”

            w m-cu listopadzie,

 1. b) organizację spotkania „Opłatek” w m-cu grudniu 2022r.

20 maja 2022r.  Zarząd RSD

 

INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO