Slider
Napisane przez: Redaktor

Informacja o realizacji projektu p.n. „Sprawny senior w Gminie Podegrodzie ”

Informacja

o realizacji projektu p.n. „Sprawny senior w Gminie Podegrodzie ”

Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Podegrodziu realizuje projekt pod nazwą „Sprawny
senior w Gminie Podegrodzie” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego na
podstawie zawartej Umowy Nr 7/PS.XIII/2023 z dnia 13.03.2023r. pomiędzy : Województwem
Małopolskim z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22,
a Regionalnym Stowarzyszeniem Diabetyków w Podegrodziu 255
Wartość zadania: 11.450,00zł
Dotacja Województwa Małopolskiego: 5.000,00zł
Środki własne Stowarzyszenia: 6.450,00zł
Termin realizacji: od 13.03.2023r. do 29.05.2023r.
Zadania w projekcie:
Organizacja wyjazdowych zajęć na basen
typ: warsztaty profilaktyczno- sprawnościowe; zajęcia na basenie
Forma: zajęcia cykliczne: 1 raz w tygodniu w wymiarze 1 godz.
Łączna ilość godzin – 10
Liczba uczestników – 16
Miejsce realizacji: Basen Hotelu „Beskid” w Nowym Sączu
Uczestnicy mają zapewniony dojazd busem
Nabór do projektu odbył się na spotkaniu Członków Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków
w Podegrodziu w m-cu lutym 2023r .