Slider
Napisane przez: Redaktor

INFORMACJA

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu informuje, że w
związku z przerwą wakacyjną, spotkania Członków RSD w Podegrodziu nie odbędą się :
w m-cu lipcu – 13.07.2022r.
w m-cu sierpniu – 10.08.2022r.
Spotykamy się 14 września o godz.14:00 w sali widowiskowej GOK w Podegrodziu.

Prezes Zarządu RSD
Teofila Fiut