Slider

Historia Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

Pierwotnie jako Koło Gminne Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków zostało powołane do życia 11 października 2003 roku. Pierwsze spotkanie założycielskie odbyło się w składzie: lekarze Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Praktyka Grupowa Lekarzy w Brzeznej i Podegrodziu, pielęgniarki Ośrodków Zdrowia, przedstawiciele Zarządu Powiatowego oraz nieliczna grupa chorych na cukrzycę.

Zapisy statutu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków pozwoliły powołać Koło Gminne, a rozpoczęcie działalności zatwierdzone zostało przez Zarząd Wojewódzki i Zarząd Główny Diabetyków.

Następnie na Walnym Zebraniu Nadzwyczajnym w dniu 27 lutego 2008 roku podjęto uchwałę o wystąpieniu do Sądu Rejonowego w Krakowie i złożono wniosek o rejestrację Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu. Uchwalono Statut, powołano Zarząd i Komisję Rewizyjną. W przygotowaniu koniecznej dla sądu dokumentacji, pomocną była współpraca z Powiatowym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Nowym Sączu.

Sąd Rejonowy w Krakowie postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2008 roku wpisał stowarzyszenie do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń. Tym samym stowarzyszenie uzyskało osobowość prawną , zaś status Organizacji Pożytku Publicznego posiada od dnia 23 października 2009 roku.

Od początku funkcjonowania stowarzyszenie działa na rzecz osób chorych na cukrzycę, osób niepełnosprawnych, samotnych i seniorów.