Slider

Author Archive Redaktor

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie

Podegrodzie, dnia 15.04.2018 r.

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na nieodpłatne spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w GOK Podegrodzie w dniu 22.05.2018 roku (wtorek) o godz 14.00. Temat szkoleniaprowadzonego przez dr diabetolog Beatę Stąporek : „Kardiodiabetologia- choroby serca
rozwijające się w cukrzycy.

Wstęp dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć wiedzę na wymieniony temat.

Serdecznie zapraszamy.
Za Zarząd

Napisane przez: Redaktor

Dofinansowanie

W dniu 8 marca 2018 roku w Urzędzie Gminy w Podegrodziu między: Gminą Podegrodzie reprezentowaną przez Wójta Gminy – mgr Małgorzatę Gromala, a Regionalnym Stowarzyszeniem Diabetyków w Podegrodziu reprezentowanym przez Marię Rostocką i Andrzeja Stachonia zostały podpisane umowy na realizację zadań publicznych w 2018 roku pod niżej wymienionymi tytułami”

 1. „ W świecie trzeźwych nie ma nudy” czyli zwiedzanie Krakowa, Rynku i Muzeum Historycznego w jego podziemiach, pobyt w Ogrodzie Botanicznym lub w Ogrodzie Zoologicznym, uczestniczenie w spektaklu „Skąpiec” Moliera w Teatrze Groteska, posiłek integracyjny – dofinansowanie w kwocie 1.500 zł, ustalony termin wyjazdu to 11.05.2018 roku.

 2. „Ciesz się życiem emerycie, a alkohol precz” to zwiedzanie obozu zagłady w Auschwitz-Birkenau , posiłek – dofinansowanie w kwocie 3.000 zł.

 3. „Turystyka i krajoznawstwo czyli podróże małe i duże” czyli pobyt w Karpackiej Troi w Trzcinicy k/Jasła, zwiedzanie Jasła, Krosna i Centrum Dziedzictwa Szkła w tym mieście – dofinansowanie 1.000 zł.

 4. „Wycieczka z historią w tle – 100 lat niepodległości” to zwiedzanie Ciężkowic i tamtejszego Skamieniałego Miasta, Bobowej i Galerii Koronki Klockowej, Kąśnej Małej i Muzeum Ignacego Paderewskiego czyli pierwszego prezesa Rady Ministrów w niepodległej Polsce – dofinansowanie 700 zł.

 5. „Walczymy z cukrzycą w teorii i praktyce” czyli organizacja szkoleń, integracyjnego spotkania opłatkowego oraz wyjazd rehabilitacyjny do Dźwirzyna – wsparcie gminy to kwota 4.000 zł.

  O terminach pozostałych wyjazdów o wysokości dopłat poinformujemy w stosownym czasie.

W dniu 16.06.2018 roku jest zaplanowany wyjazd do Kopalni Soli w Bochni oraz Lipnicy Murowanej – dofinansowanie Starostwa Powiatowego, PCPR w Nowym Sączu w wysokości 4.000 zł.

W bieżącym roku przypada 15 lecie działalności Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu. To jubileuszowe wydarzenie chcemy uczcić organizując w miesiącach letnich „warsztaty kulinarne cukrzyka w plenerze”. Na to zadanie posiadamy zabezpieczenie finansowe Urzędu Gminy w kwocie 1.000 zł. Zarząd czyni dalsze starania o otrzymanie większych środków finansowych na ten cel.

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe

Podegrodzie, dnia 12.03.2018 r.

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na nieodpłatne spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w GOK Podegrodzie w dniu 10.04.2018 roku (wtorek) o godz 14.00. Temat szkolenia prowadzonego przez dr diabetolog Beatę Stąporek : Powtórzenie podstawowych wiadomości o cukrzycy oraz omówienie cukrzycowej choroby nerek.

Wstęp dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć wiedzę na tematy, które będą omawiane.

Serdecznie zapraszamy.

Za Zarząd

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na walne zebranie

Podegrodzie, dnia 12 lutego 2018 r.

 

Członkowie Regionalnego

Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

 

 

Z A P R O S Z E N I E

na Walne Zebranie Członków Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 05 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w siedzibie GOK w Podegrodziu. Drugi termin zebrania ustala się na godz. 15.00 tego samego dnia.

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu, główna sala

Godz.: 14.30 (I termin), godz. 15.00 (II termin).

Porządek obrad:
Szkolenie godz.14.00 – dr Beata Stąporek: Nefropatia cukrzycowa czyli cukrzycowa choroba nerek.

 1. Otwarcie obrad – przywitanie zgromadzonych.

 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, Sekretarza Walnego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2017:

 1. przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,

 2. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego i wniosku w przedmiocie zatwierdzenia w/w sprawozdań,

 3. dyskusja,

 4. podjęcie uchwały.

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 r.

 1. przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

 2. dyskusja

 3. podjęcie uchwały.

 1. Dyskusja – wolne wnioski, podjęcie ewentualnych uchwał.

 2. Zakończenie obrad.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem paragrafu 38 ust.1 i 2. – w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w ten sam dzień pół godziny po zakończeniu pierwszego terminu pod warunkiem, iż możliwość taka została przewidziana w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.

Za zarząd:

 

 

Napisane przez: Redaktor

Szkolenie

Podegrodzie, dnia 20.01.2018 r.

 

S Z K O L E N I E

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków stowarzyszenia na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w GOK Podegrodzie w dniu 07.02.2018 r. (środa) o godz 14.00. Temat szkolenia prowadzonego przez dr diabetolog Beatę Stąporek : Dieta w cukrzycy i dnie moczanowej, dieta w cukrzycy i Hoshimoto. C.d – Jonizatory do żywej wody (alkalizacja wody).

Zarząd

 

Napisane przez: Redaktor

Spotkanie opłatkowe 17 stycznia 2018

 

Informacja

Podegrodzcy diabetycy spotkali się na spotkaniu opłatkowym, które zorganizowano dnia 17.01.2018 roku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się : Wójt Gminy Podegrodzie Małgorzata Gromala, Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Podegrodziu Bogusława Kozłowska, Radny Powiatu Nowosądeckiego i jednocześnie Dyrektor GOK w Podegrodziu Krzysztof Bodziony oraz ks. Piotr Kruczynski.
Po złożeniu życzeń , przełamaliśmy się opłatkiem i w świątecznym nastroju zasiedliśmy do stołu, na którym znalazły się potrawy wigilijne.
Później wręczono dyplomy osobom, które w 2017 roku finansowo wsparły stowarzyszenie w postaci odpisu 1% podatku lub przekazując dobrowolne wpłaty. Dyplomami wyróżniono: Józefa Zielińskiego, Teofilę i Józefa Fiut, Władysławę Jurkowską, Marię i Michała Rostockich, Bernadetę Konstanty, Bolesława Nessinga i Franciszkę Skrzymowską.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze nie pozbawionej wzruszających chwil. Zaplanowane spotkanie było również okazją do wzajemnych rozmów i zapomnienia na chwilę o troskach jakie często dotykają chorych na cukrzycę.

 

Napisane przez: Redaktor

Szkolenie dieta niskocholesterolowa, c.d

Podegrodzie, dnia 20.11.2017r.

S Z K O L E N I E

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków stowarzyszenia na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w GOK Podegrodzie w dniu 12.12. 2017 r. (wtorek) o godz 14.00. Temat szkolenia prowadzonego przez dr diabetolog Beatę Stąporek : Dieta niskocholesterolowa, c.d historia leczenia cukrzycy oraz pytania uczestników jako podsumowanie roku szkoleniowego.

Zarząd