Slider

Author Archive Redaktor

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe 16.04.2019 roku (wtorek) o godz 14.00

 

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w GOK Podegrodzie w dniu 16.04.2019 roku (wtorek) o godz 14.00. Temat szkolenia prowadzonego przez dr diabetolog Beatę Stąporek : Badania profilaktyczne.

Omówimy również tematykę wyjazdów turystyczno – krajoznawczych w najbliższych miesiącach 2019 rok.

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na walne zebranie 26 marca 2019 godz. 14.00

Podegrodzie, dnia 8 marca 2019 r.

                                                                                                                                                                                                          Członkowie Regionalnego
                                                                                                                                                                                                          Stowarzyszenia Diabetyków
                                                                                                                                                                                                          w Podegrodziu

|

Z A P R O S Z E N I E

na Walne Zebranie Członków Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 26 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 14.00 w siedzibie GOK w Podegrodziu. Drugi termin zebrania ustala się na godz. 15.00 tego samego dnia.

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu, główna sala

Godz.: 14.30 (I termin), godz. 15.00 (II termin).

Porządek obrad:
Szkolenie godz.14.00 – dr Beata Stąporek: temat szkolenia został ustalony na poprzednim spotkaniu.

 1. Otwarcie obrad – przywitanie zgromadzonych.

 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, Sekretarza Walnego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2018:

 1. przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,

 2. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego i wniosku w przedmiocie zatwierdzenia w/w sprawozdań,

 3. dyskusja,

 4. podjęcie uchwały.

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 r.

 1. przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

 2. dyskusja

 3. podjęcie uchwały.

 1. Dyskusja – wolne wnioski, podjęcie ewentualnych uchwał.

 2. Zakończenie obrad.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem paragrafu 38 ust. 1 i 2. – w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w ten sam dzień pół godziny po zakończeniu pierwszego terminu pod warunkiem, iż możliwość taka została przewidziana w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Za Zarząd: Prezes Maria Rostocka

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe 19.02.2019

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w GOK Podegrodzie w dniu 19.02.2019r. (wtorek) o godz 14.00. Temat szkolenia prowadzonego przez dr diabetolog Beatę Stąporek : Choroby niedokrwienne w cukrzycy.

Omówimy również tematykę szkoleń na 2019 rok.

Za Zarząd:

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na szkolenie 15.01.2019

 

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w GOK Podegrodzie w dniu 15.01.2019 roku (wtorek) o godz 14.00. Temat szkolenia prowadzonego przez dr diabetolog Beatę Stąporek : Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Omówimy również tematykę szkoleń na 2019 rok.

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe 27.11.2018

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w GOK Podegrodzie w dniu 27.11.2018 r. (wtorek) o godz 14.00. Temat szkolenia prowadzonego przez dr diabetolog Beatę Stąporek : Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

Zarząd:

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na szkolenie 16.10.2018

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w GOK Podegrodzie w dniu 16.10.2018r. (wtorek) o godz 14.00. Temat szkolenia prowadzonego przez dr diabetolog Beatę Stąporek : Zaległy wykład – Zamienniki węglowodanowe w diecie cukrzycowej.

Przedstawimy również propozycje internetowego przekazywania wiadomości z zakresu farmacji i zdrowego odżywiania. Blog „Pan Tabletka czyli lecz się świadomie”.

Zarząd

Napisane przez: Redaktor

Recenzja z wyjazdu w dniu 22.09.2018 r. do tzw. Karpackiej Troi w Trzcinicy, Jasła oraz Krosna.

Wyjazd zrealizowany w ramach zadania publicznego otwartego konkursu ofert, dofinansowanego przez Gminę Podegrodzie. Nazwa zadania publicznego pn: „ Turystyka i krajoznawstwo czyli podróże małe i duże”.

Zrealizowany plan wycieczki:

 • Wyjazd z Podegrodzia o godz. 6.15

 • Zwiedzanie Muzeum Lizaka w Krośnie godz.8.00 – 9.30

 • Zwiedzanie Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja godz.10.00 – 12.00

 • Obiad w restauracji „U Schabijskiej” w Trzcinicy , godz.12.20

 • Przejazd do Krosna i zwiedzanie Centrum Dziedzictwa Szkła godz.15.00 – 17.00

 • Wraz z przewodnikiem zwiedzanie Miasta Krosna godz. 17.00 do 18.30

 • Pomimo zmiennej i różnorakiej pogody, grupa 43 osobowa bawiła się dobrze. Zadowoleni chodź zmęczeni wróciliśmy do domów. Był to ostatni tegoroczny wyjazd turystyczny.

Napisane przez: Redaktor

Recenzja z jubileuszu 15-lecia

Recenzja z jubileuszu 15-lecia Działalności Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu oraz warsztatów kulinarnych pn: „Trzeźwość – Senior – Zdrowa Dieta”.

Uroczystość odbyła się 1 września 2018 roku, została zrealizowana przy dofinansowaniu Gminy Podegrodzie w ramach zadania publicznego i jako wydarzenie promujące gminę oraz z darowizny przekazanej przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Podegrodziu.

Spotkanie rozpoczęła prezes stowarzyszenia, która powitała zebranych. Swoją obecnością spotkanie uświetnili zaproszeni goście: Małgorzata Gromala-Wójt Gminy Podegrodzie, Bogusława Kozłowska-Prezes Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Podegrodziu, Krzysztof Bodziony-Radny Powiatu Nowosądeckiego i jednocześnie Dyrektor GOK, ksiądz Piotr Kruczyński-wikariusz Parafii Podegrodzie.

Plan spotkania był następujący:

 • Krótka, wręcz telegraficzna historia Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu, począwszy od 11 października 2003 roku po dzień dzisiejszy. Szczegóły tej historii na stronie internetowej www.rsdpodegrodzie.pl.

 • Wspomnienie o osobach, którzy odeszli do wieczności z powodu cukrzycy, jej chorób pochodnych i z powodu nieubłaganie płynącego czasu.

 • Wystąpienie dr Kozłowskiej i wykład, że właściwe odżywianie czyli zdrowa dieta to podstawa leczenia w cukrzycy.

 • Rozdanie materiałów związanych z omawianą dietą oraz związanych ze szkodliwością nadmiernego spożywania alkoholu.

 • Obiad

 • Poobiedni spacer do Lachowskiej Zagrody „Kubalówka” w Podegrodziu.

 • Spotkanie biesiadne w miłej atmosferze, bo osobisty kontakt z drugim człowiekiem to również forma terapii dla seniorów.