Slider

Author Archive Redaktor

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenia na Walne Zebranie członków w dniu 6.07.2021r.

Podegrodzie, dnia  09.06.2021 r.

Członkowie Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

 

Z A P R O S Z E N I E

na Walne Zebranie Członków Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

 

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 06 lipca  2021r. o godz. 14:00  w siedzibie GOK w Podegrodziu. Drugi termin zebrania ustala się na godz. 14:30 tego samego dnia.

 

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu, główna sala

Godz.: 14:00 (I termin), godz. 14:30 (II termin).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – przywitanie zgromadzonych.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, Sekretarza Walnego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2020:
 4. przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,
 5. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego i wniosku
  w przedmiocie zatwierdzenia w/w sprawozdań i udzielenia absolutorium Zarządowi

RSD z tego tytułu.

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 r.
 4. przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 5. dyskusja
 6. podjęcie uchwały.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020.
 8. Omówienie planu działania na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej.
 10. Zakończenie obrad.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem paragrafu 38 ust. 1 i 2. – w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w ten sam dzień pół godziny po zakończeniu  pierwszego terminu pod warunkiem, iż możliwość taka została przewidziana w zawiadomieniu  o Walnym Zebraniu.  

W związku z panującą nadal epidemią Covid-19 ,  zasłaniajmy maseczką nos i usta oraz zachowujmy dystans  odległości. Chrońmy siebie i nnych.

W załączeniu projekt Uchwały nr    2021                                                                                            Verte!

 

                                                                                                               Za Zarząd:  Prezes  Teofila  Fiut

 

 

 

 

 

 

projekt

 

 

UCHWAŁA  NR   WZ/2021

WALNEGO  ZEBRANIA  REGIONALNEGO  STOWARZYSZENIA  DIABETYKÓW

                                                   W PODEGRODZIU

                                                  z dnia 06 lipca  2021r.

 

w sprawie: ustalenia wysokości  składki członkowskiej RSD

 

                    Na podstawie §   27 pkt 8 Statutu Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków

w Podegrodziu    z dnia 12 kwietnia 2016r.

 

uchwala się, co następuje:

 • 1 Składkę członkowską  RSD ustala się w wysokości 6,00 zł miesięcznie.

 

 • 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem  01 sierpnia 2021r.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie / niejednogłośnie: ( za…..,przeciw…, wstrzymujących się….)

 

 

 

 

 

                                                            UZASADNIENIE

 

 

Obecnie obowiązująca składka członkowska w wysokości 4,00zł   jest niezmienna  od kilku lat i mocno straciła na wartości. Rosnące  ceny wymuszają większe zaangażowanie środków
własnych Stowarzyszenia w realizacji zadań publicznych.

 

 

 

Za Zarząd:  Prezes  Teofila  Fiut

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie do udziału w projekcie

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu zaprasza do udziału
w projekcie  pod nazwą  „ Aktywny senior „  realizowany przez Regionalne Stowarzyszenie
Diabetyków w Podegrodziu jako zadanie publiczne – Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Projekt realizowany od 1.03.2021r. Do 30.11.2021r. Koszt ogólny projektu – 4.130,00zł;  dofinansowanie  ze środków   Gminy Podegrodzie w kwocie  3.000,00 zł,  środki własne Stowarzyszenia – 1.130,00zł.

W projekcie   mogą wziąć  udział   osoby w wieku emerytalnym  głównie z Gminy Podegrodzie.

 

W ramach tego projektu:

–   zamówiono  zabiegi  rehabilitacyjne dla 5 osób,

–  do realizacji jest wycieczka dla 25 osób do Czorsztyna i Niedzicy , obejmująca zwiedzanie

   zamków w Czorsztynie i Niedzicy oraz rejs statkiem po zalewie czorsztyńskim

 

Udział w projekcie jest bezpłatny, obejmuje dojazd autokarem, bilety wstępu, obiad dla uczestników.

W przypadku przekroczenia limitu osobowego – 25 , zadecyduje kolejność zgłoszeń

Wycieczka odbędzie się po ustąpieniu epidemii.

Jeżeli jest Pani/Pan zainteresowany  wspólnym spędzeniem czasu, prosimy o zgłoszenie udziału

w terminie  do 31 marca 2021r.

 

Dane kontaktowe:

tel.  +48 730 387 646

e- mail: rsdpodegrodzie@onet.eu

Napisane przez: Redaktor

Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Podegrodziu zaprasza do udziału w projekcie „Zdrowy i aktywny senior w Gminie Podegrodzie”

 

 

Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Podegrodziu zaprasza  do udziału w projekcie „Zdrowy i aktywny senior w Gminie Podegrodzie”

 

Co to za projekt?

Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Podegrodziu zaprasza osoby w wieku 50 +
z terenu Powiatu Nowosądeckiego do udziału w bezpłatnych warsztatach m.in.
z zakresu żywienia, edukacji zdrowotnej i informatycznej a także zajęć ruchowych. W ramach projektu zaplanowano organizację wyjazdów kulturalno-edukacyjnych m. in. do teatru,  muzeum w Krakowie, basenów termalnych oraz pasieki w Piątkowej.

 

Kto może wziąć w nim udział?

Projekt jest adresowany do osób starszych w wieku 50 lat i więcej zamieszkujących na terenie Powiatu Nowosądeckiego (głównie Gminy Podegrodzie).

 

Jak zgłosić się do projektu?

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.rsdpodegrodzie.pl

 

Realizator

Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Podegrodziu

Podegrodzie 255

33-386 Podegrodzie

Tel. 730 387 646

 

 

 

 

 

Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Podegrodziu zaprasza  do udziału w projekcie „Zdrowy i aktywny senior w Gminie Podegrodzie”

 

Od 01.02.2021 r. trwa nabór do projektu ,,Zdrowy i aktywny senior w Gminie Podegrodzie”.

Osoby które ukończyły 50 lat i zamieszkują na terenie Powiatu Nowosądeckiego zapraszamy do bezpłatnego udziału w warsztatach i wydarzeniach kulturalno- rekreacyjnych.

Działania realizowane w projekcie:

 • warsztaty -Zdrowe żywienie,
 • warsztaty – Jak dbać o zdrowie psychiczne – Aktywny Senior,
 • warsztaty – Ruch to zdrowie,
 • warsztaty z obsługi urządzeń mobilnych oraz Internetu,
 • wyjazdy kulturalno-edukacyjne m. in. do teatru, muzeum w Krakowie, basenów termalnych oraz pasieki w Piątkowej.

 

Termin realizacji projektu : 01.02.2021 r. – 30.11.2021 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu tel.: 730 387 646

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.rsdpodegrodzie.pl

 

regulamin projektu_Zdrowy i aktywny senior w Gminie Podegrodzie

Napisane przez: Redaktor

Żywioły świata i emocje – zaproszenie na wirtualny spacer po Muzeum Narodowym

Szanowni Państwo,

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, aby umilić nam trochę ten przedłużający się czas kwarantanny i zamknięcia, polski producent insulin firma Polfa Tarchomin zaprasza na wirtualny spacer po Muzeum Narodowym w Warszawie, gdzie można zobaczyć dzieła wielkich polskich artystów XIX wieku oraz początku XX wieku.

Zapraszamy do oderwania się na chwilę od przedświątecznych przygotowań i przeniesienia się w świat zaklęty w sztuce!

 

Z poważaniem,

Magdalena Cyktor

Asystentka Zarządu

Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

ul. Wiosny Ludów 77

02-495 Warszawa

tel/fax 22 668 47 19
kom. 604 375 618

Napisane przez: Redaktor

Podziękowania

            Wszystkim osobom, które przekazały 1% podatku w rozliczeniach rocznych PIT za rok 2020 w imieniu wszystkich członków stowarzyszenia serdecznie dziękujemy.

Wszystkim darczyńcom jesteśmy bardzo wdzięczni. Realne wsparcie dla naszego stowarzyszenia za bieżący roku wyniosło około 1.600 złotych.

Osobom, które przekazując 1% podatku, nie utajniły swoich danych osobowych w rozliczeniach rocznych,  Zarząd podziękuje osobiście, gdy sytuacja zdrowotna będzie bezpieczna dla nas wszystkich.

Dziękujemy, a rozliczając się podatku dochodowego w 2021 prosimy nie zapominać o KRS : 0000303784  czyli o Regionalnym Stowarzyszeniu Diabetyków w Podegrodziu.

Napisane przez: Redaktor

Ostatnie pożegnanie śp. Andrzeja Stachonia

„ Można odejść na zawsze,

by stale być blisko… „

-ks. Jan Twardowski

 

 

Z głębokim żalem i smutkiem, informujemy, że w dniu 09 listopada 2020 roku,  zmarł nasz kolega śp. Andrzej Stachoń. Od kwietnia 2003 roku członek , a później wieloletni Wiceprezes     Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu.

Andrzej był człowiekiem ogromnej dobroci. Jako społecznik bardzo zaangażowany w sprawy naszej małej społeczności osób dotkniętych cukrzycą.

 

Na zawsze pozostanie w pamięci osób zrzeszonych w  naszym stowarzyszeniu.

 

Rodzinie zmarłego Andrzeja wyrazy szczerego współczucia w imieniu koleżanek i kolegów składa Zarząd.

Napisane przez: Redaktor

Informacja od Rzecznika Praw Pacjenta

Uprzejmie przypominam, że Rzecznik Praw Pacjenta przyjmuje wszelkie sygnały dotyczące napotykanych przez pacjentów problemów z uzyskaniem świadczeń w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), w tym problemów dotyczących teleporad. Jeśli to możliwe, Rzecznik prosi o wskazanie konkretnych podmiotów, w których problemy wystąpiły, aby mógł podjąć konkretne działania.

W ostatnim czasie często narzekamy na jakość obsługi w placówkach opieki zdrowotnej, w tym na teleporady. Rzecznik Praw Pacjenta ma formalną możliwość przeprowadzania konkretnych interwencji i tym samym poprawy sytuacji. Dlatego jest to dla nas okazja do podjęcia realnych działań, które mogą się przyczynić do poprawy sytuacji w opiece zdrowotnej.

W związku z powyższym, bardzo proszę o zgłaszanie do nas napotykanych problemów, jakie w ostatnim czasie spotkały Państwa w placówkach medycznych. Prześlemy je do Rzecznika Praw Pacjenta jako zgłoszenie od Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, oczywiście bez podawania nazwisk ani jakichkolwiek danych osób zgłaszających.

 

 

Z poważaniem,

Magdalena Cyktor

Asystentka Zarządu

Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

 

1. Wiosny Ludów 77

02-495 Warszawa

tel/fax 22 668 47 19
kom. 604 375 618

Napisane przez: Redaktor

Odwołanie spotkania w dniu 20.10.2020 roku.

Zarząd RSD w Podegrodziu  z przykrością informuje, we wtorek 20.10. 2020 roku  nie odbędzie się wcześniej zaplanowane spotkanie.

Sytuacja epidemiologiczna rozwija się bardzo dynamicznie, więc dla naszego zdrowia pozostajemy w domu. Pozdrawiamy i bądźcie zdrowi.

Za Zarząd : Prezes Teofila Fiut