Slider

Author Archive Redaktor

Napisane przez: Redaktor

INFORMACJA  O  REALIZACJI  ZADANIA  PUBLICZNEGO

            INFORMACJA  O  REALIZACJI  ZADANIA  PUBLICZNEGO

 1. „ZDROWY I AKTYWNY SENIOR W GMINIE PODEGRODZIE 2” REALIZOWANEGO PRZEZ REGIONALNE  STOWARZYSZENIE  DIABETYKÓW

W  PODEGRODZIU PRZY  WSPARCIU  FINANSOWYM  WOJEWÓDZTWA

                 MAŁOPOLSKIEGO

 

 

            Realizacja zadania publicznego  pt. „Zdrowy i aktywny senior w Gminie Podegrodzie 2”

określona umową nr  56/PS.XIII/2021 z dnia 01.10.2021r.  zawartą pomiędzy Regionalnym Stowarzyszeniem Diabetyków w Podegrodziu a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o wsparcie finansowe  obejmuje okres od 01.10.2021 r. do 30 10.2022r.

I           Działania przewidziane na 2021r:- Spotkania integracyjne zostały zrealizowane:

 1. a) Światowy Dzień Cukrzycy w dniu 17 listopada 2021r
 2. b) Spotkanie opłatkowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia w dniu 15 grudnia 2021r.

II         Z zaplanowanych  na 2022r:  są w trakcie realizacji:

 1. a) warsztaty:  Ruch to zdrowie   – zajęcia ruchowe tj. Zdrowy    kręgosłup, zdrowe

                        stawy. W zajęciach uczestniczy 12 osób  w wieku 60 lat i więcej, średnio 1 raz

                        w tygodniu . Zajęcia są dostosowane do możliwości osób starszych.

                        Prowadząca  wykazuje duże doświadczenie w tej dziedzinie. Zajęcia odbywają się

                        w sali fitness Fit & Joy w Podegrodziu.

 1. b) warsztaty: zajęcia ruchowe na basenie – uczestniczy w nich 12 osób w wieku

                        senioralnym . Zajęcia odbywają się cyklicznie – jeden raz w tygodniu i trwają

                        1 godz. Zajęcia prowadzi doświadczona trenerka i dostosowane są do możliwości

                        osób starszych. Zajęcia prowadzone są na basenie w Hotelu Beskid w Nowym                             Sączu. Uczestnikom  zapewniony jest dojazd busem.

III        Do realizacji pozostają warsztaty – edukacja kulturalna

 1. a) wycieczka do Łańcuta – termin 24 czerwca  dla 50 osób. W programie: zwiedzanie                      zamku w Łańcucie, Powozowni, Stajni, wizyta w winnicy , zwiedzanie Skansenu  w                   Markowej, obiad dla uczestników.
 2. b) wycieczka do Krakowa w m-cu  lipcu dla 40 osób obejmować będzie zwiedzanie                        Zamku Królewskiego,   Stare Miasto oraz udział w spektaklu teatralnym, obiad dla

                        uczestników.

 1. c) warsztaty integracyjno- edukacyjne związane ze zdrowym żywieniem – znaczenie                       pszczół i wyrobów pszczelich , co sadzić w ogrodzie aby pomóc owadom, degustacja                  wyrobów pszczelich i poczęstunek dla uczestników

                        Warsztaty zorganizowane będą w m-cu sierpniu/ wrześniu  dla 20 osób.

20 maja 2022r.               Zarząd RSD

   INFORMACJA  O  REALIZACJI  ZADAŃ  PUBLICZNYCH  REALIZOWANYCH  W 2022R. PRZEZ REGIONALNE  STOWARZYSZENIE  DIABETYKÓW W PODEGRODZIU

                  PRZY WSPARCIU  FINANSOWYM  GMINY  PODEGRODZIE

 

Zadania  publiczne zaplanowane w złożonych ofertach  na  2022 r. przy wsparciu  finansowym Gminy Podegrodzie określone  zostały w 3 zawartych umowach:

 1. Umową Nr RAO-BH.526.2.2022 zawartą w dniu 4 marca 2022r. na realizację zadania   publicznego  pod tytułem „ Ochrona zdrowia i aktywność w życiu seniora” określono:

 1. a) Z zakresu promocji zdrowia wśród seniorów w trakcie realizacji są zabiegi rehabilitacji narządu ruchu dla 5 osób.  Pakiet zabiegów fizykalnych obejmuje  4 zabiegi dziennie w   cyklu 10 dniowym .

            Usługę wykonuje NZOZ „Zdrowie Rodziny” w Podegrodziu.

 1. b) Jednodniowa wycieczka do Krynicy Zdrój zaplanowana jest na dzień 26 maja 2022r.

           dla 40 osób . W programie  jest zwiedzanie  Muzeum Nikifora , spacer po uzdrowisku,

            wizyta w Pijalni Wód Mineralnych, obiad oraz wyjazd kolejką gondolową na Jaworzynę.

 1. Umowa Nr RAO-BH.526.8.2022 zawarta w dniu 4 marca 2022r. na realizację zadania publicznego             pt. „Aktywni żyją lepiej „ określa :

 1. a) W ramach warsztatów profilaktyczno-sprawnościowych zlecone zostaną zajęcia ruchowe

            – zdrowy kręgosłup, zdrowe stawy – fitness dla 10 osób. Realizację przewiduje się na m-ce:             wrzesień / październik   w cyklu tygodniowym , po 1 godz. w tygodniu.

 1. b) Z zakresu turystyka i krajoznawstwo zaplanowana na dzień 07 czerwca została    jednodniowa wycieczka do Muszyny dla 40 osób. W planie wycieczki jest zwiedzanie

            Muzeum w Muszynie oraz spacer po Ogrodach: Sensorycznym, Biblijnym, Magicznym,

            obiad oraz wizyta w Pijalni Wód Mineralnych.

 1. Umowa Nr RAO-BH.525.4.2022 z dnia 4 marca 2022r. na realizację zadania publicznego
 2. „Integracja seniorów w Gminie Podegrodzie”  określa:

 1. a) organizację obchodów „Światowego Dnia Cukrzycy” i „Międzynarodowego Dnia Seniora”

            w m-cu listopadzie,

 1. b) organizację spotkania „Opłatek” w m-cu grudniu 2022r.

20 maja 2022r.  Zarząd RSD

 

INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na spotkanie 11 maja 2022r.

 

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

       serdecznie zaprasza Członków Stowarzyszenia na spotkanie, które odbędzie się

 w dniu 11 maja  2022r. o godz. 14:00  w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury

w Podegrodziu

 

Program spotkania:

 1. Rozpoczęcie
 2. Szkolenie nt. „choroby tarczycy”- szkolenie poprowadzi Pani Beata Stąporek – lek. diabetolog
 3. Sprawy bieżące, wnioski .

 

 

                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                                             Teofila Fiut

Napisane przez: Redaktor

WESOŁEGO ALLELUJA!

 

 

                  WESOŁEGO  ALLELUJA !

 

                       ZDROWYCH,  SPOKOJNYCH   I  PEŁNYCH  NADZIEI 

                             NA  LEPSZE  I    PIĘKNIEJSZE  JUTRO

 

                    ŚWIĄT  WIELKIEJ  NOCY

 

                             DLA  CZŁONKÓW  ORAZ  SYMPATYKÓW  

                                 REGIONALNEGO  STOWARZYSZENIA    

                               DIABETYKÓW  W  PODEGRODZIU

 

                                                                                                          ŻYCZY

                                                                                            ZARZĄD REGIONALNEGO

                                                                                               STOWARZYSZENIA  DIABETYKÓW

                                                                                              W PODEGRODZIU

 

                           Wielkanoc, 2022 r.

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na spotkanie 6 kwietnia 2022 godz. 14.00

 

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

 serdecznie zaprasza Członków Stowarzyszenia na spotkanie, które odbędzie się

 w dniu 06 kwietnia  2022r. o godz. 14:00  w sali widowiskowej

Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu

 

 

Program spotkania:

 1. Rozpoczęcie
 2. Szkolenie nt. „osteoporoza”- szkolenie poprowadzi Pani Beata Stąporek – lek. diabetolog
 3. Sprawy bieżące, wnioski .

 

 

                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                                             Teofila Fiut

 

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie do udziału w projektach.

 

 

 Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Podegrodziu zaprasza do udziału w dwóch  projektach realizowanych przy wsparciu  finansowym 

Gminy Podegrodzie

Od  09.03.2022 r.  do 31.03.2022r. trwa nabór do  2 projektów:

1. Osoby , które ukończyły 60 lat i zamieszkują na terenie Gminy Podegrodzie zapraszamy do
    udziału w projekcie pt. „Ochrona zdrowia i aktywność w życiu seniora”

Działania realizowane w projekcie:

– jednodniowa wycieczka do Krynicy Zdrój

– pakiet zabiegów rehabilitacji  narządu ruchu

2. Osoby które ukończyły 50 lat i zamieszkują na terenie Gminy Podegrodzie zapraszamy do udziału
w projekcie pt. „ Aktywni żyją lepiej”

Działania realizowane w projekcie:

 • jednodniowa wycieczka do Muszyny
 • warsztaty profilaktyczno – sprawnościowe: ruch to zdrowie – zajęcia ruchowe tj. zdrowy
  kręgosłup, zdrowe stawy  – zajęcia fitness

Termin realizacji projektów : 01.03.2022 r. – 30.11.2022 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projektach zapraszamy do kontaktu:

 tel.: 730 387 646

e-mail: rsdpodegrodzie@onet.eu

                                                                                                          Zarząd RSD Podegrodzie

Napisane przez: Redaktor

ZAPROSZENIE

 

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

       serdecznie zaprasza Członków Stowarzyszenia na spotkanie, które odbędzie się

 w dniu 09 marca 2022r. o godz. 14:00  w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu

 

Program spotkania:

 1. Rozpoczęcie

 2. Szkolenie nt. Choroby nerek i dróg moczowych- szkolenie poprowadzi Pani Beata Stąporek – diabetolog

 1. Sprawy bieżące, m.in.

         – plan działania Zarządu RSD na 2022 rok

         – informacja nt. warsztatów i wycieczek

 

                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                                             Teofila Fiut

Napisane przez: Redaktor

INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO pn. „ZDROWY I AKTYWNY SENIOR W GMINIE PODEGRODZIE 2”

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 1. „ZDROWY I AKTYWNY SENIOR W GMINIE PODEGRODZIE 2”

 

Zadanie publiczne pn. Zdrowy i aktywny senior w Gminie Podegrodzie 2” realizowany jest

przez Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Podegrodziu przy wsparciu finansowym

Województwa Małopolskiego na mocy umowy Nr 56/PS.XIII/2021 z dnia 01.10.2021r.

Data rozpoczęcia: 01.10.2021r

Data zakończenia: 31.10.2022r.

Ogólna wartość projektu: 39.740,00zł

Dotacja                             32.500,00zł

Wkład własny                     7.240,00zł

w tym: – finansowy             7.000,00zł

– rzeczowy                 240,00zł

 

W ramach w/w zadania publicznego, zrealizowane zostały  2 działania planowane na 2021 rok.

 1. Zorganizowano spotkanie integracyjne z okazji obchodów Światowego Dnia Cukrzycy w dniu

17.11.2021r.

W programie:

–  Przywitanie  uczestników

–  Krótki rys  historyczny o odkryciu insuliny – 100 lat temu, i ustanowieniu Światowego Dnia
Cukrzycy  w dniu 14 listopada,

–  Prelekcja na temat „Jak zdrowo żyć – Jestem tym, co jem”. Ciekawe przedstawienie odżywczych
składników pożywienia, piramidy żywienia. Prelekcję wygłosiła  Pani Beata Stąporek – lek.
diabetolog

–  Dla uczestników przygotowano poczęstunek: potrawy i ciasta regionalne  i w miłej atmosferze
spędzono popołudnie.

–  W spotkaniu udział wzięły – 52 osoby.

 

 1. W dniu 15.12.2021r. odbyło się spotkanie integracyjno – kulturowe z okazji Świąt Bożego
  Narodzenia – spotkanie opłatkowe

W programie:

–  Przywitanie uczestników

–  składanie  życzeń  świątecznych –  z uwagi na okres pandemii  Covid – 19, życzenia świąteczne

oraz noworoczne złożone zostały  wspólnie.

–  spotkanie umilił występ „Dziecięcego Zespołu Regionalnego Małe Podegrodzie”, który w swoim

repertuarze oprócz tańca i przyśpiewek podegrodzkich uwzględnił  również kolędy i pastorałki.

–  Poczęstunek dla uczestników: przygotowano regionalne ciasta i  potrawy wigilijne i napoje.

–  W spotkaniu udział wzięło 71 osób, w tym 24 dzieci.

 

Pozostałe działania określone ofertą realizowane będą w 2022roku.

 

2022.01.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Zarząd RSD

 

 

 

 

 

Napisane przez: Redaktor

Życzenia świąteczne

                                           

                                   ZDROWYCH    I      SPOKOJNYCH  

                             ŚWIĄT      BOŻEGO           NARODZENIA 

              SPĘDZONYCH       W GRONIE NAJBLIŻSZYCH OSÓB,
W MIŁOŚCI RADOŚCI  I CIEPŁEJ ATMOSFERZE

                                                           A

            NOWY  2022 ROK NIECH PRZYNIESIE SAME DOBRE DNI

                              I SPEŁNI  NAJSKRYTSZE MARZENIA

            

                                   CZŁONKOM   I SYMPATYKOM

 REGIONALNEGO  STOWARZYSZENIA     DIABETYKÓW  W  PODEGRODZIU

 

                                                                                                          ŻYCZY

                                                                                                      ZARZĄD RSD

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na SPOTKANIE INTEGRACYJNO – KULTUROWE „OPŁATEK”

 

 

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu
serdecznie zaprasza Członków Stowarzyszenia
na
SPOTKANIE INTEGRACYJNO – KULTUROWE
„OPŁATEK”

 

 

Uroczystość odbędzie  się  w  dniu 15 grudnia  2021r.  o godz. 13:00 w sali  widowiskowej  Gminnego Ośrodka  Kultury  w  Podegrodziu

 

W programie:

 1. Przywitanie uczestników
 2. Życzenia świąteczne
 3. Występ Dziecięcego Zespołu Regionalnego

„Małe Podegrodzie”

 1. Poczęstunek

 

 

 

                                                                                                 Prezes RSD

                                                                                                 Teofila Fiut