Slider

Author Archive Redaktor

Napisane przez: Redaktor

ZAPROSZENIE na spotkanie w dniu 14 września 2022r.

 

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu
serdecznie zaprasza Członków Stowarzyszenia na spotkanie, które odbędzie się
w dniu 14 września 2022r. (środa) o godz. 14:00 w sali widowiskowej Gminnego
Ośrodka Kultury w Podegrodziu
Program spotkania:
1. Rozpoczęcie
2. Szkolenie nt. „Zmiany w układzie ruchu u chorych na cukrzycę – szkolenie
poprowadzi Pani Beata Stąporek- diabetolog
3. Sprawy bieżące

Prezes Zarządu
Teofila Fiut

Napisane przez: Redaktor

INFORMACJA

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu informuje, że w
związku z przerwą wakacyjną, spotkania Członków RSD w Podegrodziu nie odbędą się :
w m-cu lipcu – 13.07.2022r.
w m-cu sierpniu – 10.08.2022r.
Spotykamy się 14 września o godz.14:00 w sali widowiskowej GOK w Podegrodziu.

Prezes Zarządu RSD
Teofila Fiut

Napisane przez: Redaktor

INFORMACJA O DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH PRZEZ RSD W PODEGRODZIU W OKRESIE OD 1.01.2022R. DO 30.06.2022R.

I          Edukacja – Szkolenia z zakresu cukrzycy i chorób towarzyszących:

 

Prowadzone przez lek. diabetologa – Beatę Stąporek

 1. W dniu 09.03.2022 –  temat: „Choroby nerek i dróg moczowych u diabetyków”.

Cukrzyca wywołuje zmiany w kłębuszkach nerkowych, które powodują przepuszczalność drobnych naczyń krwionośnych kłębuszków, co powoduje przedostawanie się albuminy z krwi do moczu, w którym pojawia się w większych ilościach. Jest to pierwszy sygnał uszkodzenia nerek w przebiegu cukrzycy.

Nefropatia cukrzycowa to strukturalne i czynnościowe zmiany  w nerkach, wywołane bezpośrednio

przez hiperglikemię – zwiększone stężenie glukozy we krwi.

Badanie podstawowe – to badanie moczu.

 

 1. W dniu 06.04.2022r. – „Osteoporoza”

czyli zrzeszotnienie kości dotyczy częściej kobiet , należy w okresach 5-cio letnich wykonywać badania gęstości kości, aby zapobiec osteoporozie.  Dieta winna być bogata w składniki zawierające wapń  , np.  ryby, nabiał . W przypadku wystąpienia choroby należy suplementować preparaty wapniowe.

 

 1. W dniu 11.05.2022r.  „Choroby tarczycy”

Przyczyną jest nadmiar lub niedobór jodu.  Badania chormonu tarczycy pozwalają wykryć choroby tarczycy , do których zaliczamy: Choroba Gravesa-Basedowa, choroba Hashimoto, nadczynność tarczycy, niedoczynność tarczycy, zapalenia tarczycy, rak tarczycy.

Wpływ na choroby tarczycy ma również  insulinooporność .

 

II         Warsztaty profilaktyczno-sprawnościowe:

 

 1. Warsztaty:  Ruch to zdrowie – zajęcia ruchowe tj. Zdrowy kręgosłup, zdrowe stawy.

I grupa:

Termin realizacji : od 13.03.2022r.  Do  16.05.2022r.

W zajęciach uczestniczyło   12 osób  w wieku 60 lat i więcej, średnio 1 raz  w tygodniu ,

Zajęcia były  dostosowane do możliwości osób starszych.

Prowadząca  wykazuje duże doświadczenie w tej dziedzinie. Zajęcia odbywały się  w sali fitness
Fit & Joy w Podegrodziu.

Wyuczone ćwiczenia  wykonywane  systematycznie pozwolą zachować zdrowie narządu ruchu

i dobrą kondycję.

 

 1. Warsztaty: zajęcia ruchowe na basenie

Termin realizacji : od 17.03.2022r. do 02.06.2022r.

Liczba  uczestników  12 osób w wieku  senioralnym . Zajęcia odbywały się cyklicznie – jeden
raz w tygodniu i trwały 1 godz. Zajęcia prowadziła doświadczona trenerka i dostosowane były
do możliwości osób starszych.

Miejsce realizacji:  basen  w Hotelu Beskid w Nowym   Sączu. Uczestnikom  zapewniony był
dojazd busem. Uczestniczki są w pełni zadowolone.

 

 

 

 

 

III Promocja  zdrowia

 

 1. Rehabilitacja narządu ruchu

Termin realizacji: od 05.05.2022r. do 30.06.2022r.

Z zabiegów  rehabilitacji narządu ruchu skorzystało  5 osób.  W ramach jednego pakietu  wykonywane były   4 zabiegi fizykalne dziennie w cyklu 10 dniowym .

Terminy zabiegów oraz   rodzaj ustalane były indywidualnie dla każdego uczestnika.

W ramach pakietu wykonywano takie zabiegi jak np. magnetoterapia, laseroterapia, tens, terapia ultradźwiękami.

Usługę wykonało  NZOZ „Zdrowie Rodziny” w Podegrodziu.

 

IV Warsztaty kulturalne i turystyczno – krajoznawcze

 

 1. Jednodniowa wycieczka do Krynicy Zdrój odbyła się 26 maja 2022r.

Liczba uczestników:  36 osób .

W programie  było  zwiedzanie  Muzeum Nikifora , spacer po uzdrowisku, wizyta w Pijalni Wód Mineralnych, obiad oraz wyjazd kolejką gondolową na Jaworzynę oraz wyjazd odrestaurowaną  kolejką linową na Górę Parkową .

W  Muzeum Nikifora w Krynicy – Zdroju zgromadzono obrazy i pamiątki po słynnym malarzu-

prymitywiście – Nikiforze Krynickim. Znajduje się tu 77 prac artysty, prezentujące unikalne, autentyczne dzieła artysty.

Ekspozycja pokazuje techniki plastyczne, którymi się posługiwał oraz najważniejsze cykle tematyczne . Są to m.in. malowane w latach 20. i 30. XX wieku pejzaże beskidzkie z cerkiewkami
i stacjami kolejowymi , autoportrety. Zaprezentowany został również skromny warsztat pracy Nikifora  w postaci drewnianych skrzynek z farbami i pędzlami  , a także oryginalne pieczątki, którymi sygnował swoje obrazki.

Był to miło spędzony dzień.

 

 1. Jednodniowa wycieczka do Muszyny odbyła się w dniu 08.06.2022r.

Liczba uczestników: 40 osób.

Pomimo  początkowo deszczowej  pogody  wycieczka była udana. Spacer po pięknych ogrodach:

Sensorycznym, Biblijnym i Magicznym pozwolił zapomnieć o trudach dnia codziennego oraz

zmaganiach z chorobami. Po obiedzie oraz wizycie w Pijalni Wód Mineralnych  zwiedziliśmy Regionalne Muzeum Państwa Muszyńskiego.

W zrekonstruowanym Zajeździe stworzona została nowoczesna ekspozycja poświęcona Historii „Państwa Muszyńskiego”. W salach dawnego muzeum można zobaczyć pamiątki  po  dawnych starostach, mieszczanach muszyńskich, Łemkach oraz Żydach zamieszkujących ten region.

Do Podegrodzia wróciliśmy późnym popołudniem.

 

 1. Wycieczka do Łańcuta odbyła się 24 czerwca.

Liczba uczestników: 42

W programie wycieczki:   zwiedzanie zamku w Łańcucie, Powozowni, Stajni, wizyta w winnicy , zwiedzanie Skansenu  w Markowej, obiad dla uczestników.

Zamek w Łańcucie jest jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce.

Należał do rodu Lubomirskich i Potockich. Zespół zamkowo- parkowy w Łańcucie został wpisany

na listę pomników historii w 2005 r. Słynie ze znakomitych wnętrz mieszkalnych oraz interesującej kolekcji pojazdów konnych.

Do najstarszych, pochodzących z 40-tych lat XVII wieku   należą: Wielka Sień, Sala pod Stropem,

Sala pod Zodiakiem. Na I piętrze zwiedzaliśmy komnaty powstałe ok. 1800 r. . Są to: klasycystyczna  Sala balowa ,  Wielka Jadalnia (na 70 osób)  komnaty Pana oraz komnaty Pani.

 

Na przełomie XiX i XX wieku zaaranżowano wiele interesujących wnętrz, z których większość przetrwała do dziś w prawie niezmienionej formie. We wnętrzach znajdują się liczne dzieła sztuki pochodzące z dawnych zbiorów łańcuckich, a także z powojennych zakupów.

Zespół pałacowy otacza stary, malowniczy park w stylu angielskim.

Powozownia  zawiera pięknie zachowane powozy jako jedyna w Europie najznakomitsza   kolekcja powozów  oraz osprzętu dla koni . W Stajni zachowane są oryginalne boksy dla koni.

Po spacerze w parku , a następnie obiedzie w Maneżu koło Zamku wyruszyliśmy do miejscowości Markowa, gdzie zwiedzaliśmy skansen.  Jest to muzeum budownictwa przysłupowego prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Markowej.

Chłopskie chałupy, drewniane pokryte strzechą we wnętrzu zawierają pomieszczenia , narzędzia, sprzęty domowe i gospodarskie te same co na przełomie XIX i XX wieku.

Wczesnym popołudniem zajechaliśmy do winnicy  k. Krosna , gdzie zwiedziliśmy winnicę,

zobaczyliśmy sposób przechowywania win, a także wzięliśmy udział w degustacji  win.

Zadowoleni   z wycieczki w dobrych nastrojach , późnym wieczorem wróciliśmy do Podegrodzia.

 

                                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                                                                        Teofila Fiut

 

 

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na walne zebranie

Podegrodzie, dnia  24.05.2022 r.

                                                                       Sz.P.  Członkowie

                                                                              Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków
w Podegrodziu

 

Z A P R O S Z E N I E

na Walne Zebranie Członków Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

 

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 22 czerwca  2022r. o godz. 14:00  w siedzibie GOK w Podegrodziu. Drugi termin zebrania ustala się na godz. 14:30 tego samego dnia.

 

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu – sala widowiskowa

Godz.: 14:00 (I termin), godz. 14:30 (II termin).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – przywitanie zgromadzonych.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, Sekretarza Walnego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2021:
 4. przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,
 5. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego i wniosku
  w przedmiocie zatwierdzenia w/w sprawozdań i udzielenia absolutorium Zarządowi

RSD z tego tytułu.

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 r.
 4. przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 5. dyskusja
 6. podjęcie uchwały.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2021.
 8. Omówienie spraw bieżących
 9. Zakończenie obrad.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem paragrafu 38 ust. 1 i 2. – w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w ten sam dzień pół godziny po zakończeniu  pierwszego terminu pod warunkiem, iż możliwość taka została przewidziana w zawiadomieniu  o Walnym Zebraniu.  

                                                                                      

                                                                                                                                          Za Zarząd:

                                                                                                                       Prezes  Teofila  Fiut

 

 

Napisane przez: Redaktor

INFORMACJA  O  REALIZACJI  ZADANIA  PUBLICZNEGO

            INFORMACJA  O  REALIZACJI  ZADANIA  PUBLICZNEGO

 1. „ZDROWY I AKTYWNY SENIOR W GMINIE PODEGRODZIE 2” REALIZOWANEGO PRZEZ REGIONALNE  STOWARZYSZENIE  DIABETYKÓW

W  PODEGRODZIU PRZY  WSPARCIU  FINANSOWYM  WOJEWÓDZTWA

                 MAŁOPOLSKIEGO

 

 

            Realizacja zadania publicznego  pt. „Zdrowy i aktywny senior w Gminie Podegrodzie 2”

określona umową nr  56/PS.XIII/2021 z dnia 01.10.2021r.  zawartą pomiędzy Regionalnym Stowarzyszeniem Diabetyków w Podegrodziu a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o wsparcie finansowe  obejmuje okres od 01.10.2021 r. do 30 10.2022r.

I           Działania przewidziane na 2021r:- Spotkania integracyjne zostały zrealizowane:

 1. a) Światowy Dzień Cukrzycy w dniu 17 listopada 2021r
 2. b) Spotkanie opłatkowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia w dniu 15 grudnia 2021r.

II         Z zaplanowanych  na 2022r:  są w trakcie realizacji:

 1. a) warsztaty:  Ruch to zdrowie   – zajęcia ruchowe tj. Zdrowy    kręgosłup, zdrowe

                        stawy. W zajęciach uczestniczy 12 osób  w wieku 60 lat i więcej, średnio 1 raz

                        w tygodniu . Zajęcia są dostosowane do możliwości osób starszych.

                        Prowadząca  wykazuje duże doświadczenie w tej dziedzinie. Zajęcia odbywają się

                        w sali fitness Fit & Joy w Podegrodziu.

 1. b) warsztaty: zajęcia ruchowe na basenie – uczestniczy w nich 12 osób w wieku

                        senioralnym . Zajęcia odbywają się cyklicznie – jeden raz w tygodniu i trwają

                        1 godz. Zajęcia prowadzi doświadczona trenerka i dostosowane są do możliwości

                        osób starszych. Zajęcia prowadzone są na basenie w Hotelu Beskid w Nowym                             Sączu. Uczestnikom  zapewniony jest dojazd busem.

III        Do realizacji pozostają warsztaty – edukacja kulturalna

 1. a) wycieczka do Łańcuta – termin 24 czerwca  dla 50 osób. W programie: zwiedzanie                      zamku w Łańcucie, Powozowni, Stajni, wizyta w winnicy , zwiedzanie Skansenu  w                   Markowej, obiad dla uczestników.
 2. b) wycieczka do Krakowa w m-cu  lipcu dla 40 osób obejmować będzie zwiedzanie                        Zamku Królewskiego,   Stare Miasto oraz udział w spektaklu teatralnym, obiad dla

                        uczestników.

 1. c) warsztaty integracyjno- edukacyjne związane ze zdrowym żywieniem – znaczenie                       pszczół i wyrobów pszczelich , co sadzić w ogrodzie aby pomóc owadom, degustacja                  wyrobów pszczelich i poczęstunek dla uczestników

                        Warsztaty zorganizowane będą w m-cu sierpniu/ wrześniu  dla 20 osób.

20 maja 2022r.               Zarząd RSD

   INFORMACJA  O  REALIZACJI  ZADAŃ  PUBLICZNYCH  REALIZOWANYCH  W 2022R. PRZEZ REGIONALNE  STOWARZYSZENIE  DIABETYKÓW W PODEGRODZIU

                  PRZY WSPARCIU  FINANSOWYM  GMINY  PODEGRODZIE

 

Zadania  publiczne zaplanowane w złożonych ofertach  na  2022 r. przy wsparciu  finansowym Gminy Podegrodzie określone  zostały w 3 zawartych umowach:

 1. Umową Nr RAO-BH.526.2.2022 zawartą w dniu 4 marca 2022r. na realizację zadania   publicznego  pod tytułem „ Ochrona zdrowia i aktywność w życiu seniora” określono:

 1. a) Z zakresu promocji zdrowia wśród seniorów w trakcie realizacji są zabiegi rehabilitacji narządu ruchu dla 5 osób.  Pakiet zabiegów fizykalnych obejmuje  4 zabiegi dziennie w   cyklu 10 dniowym .

            Usługę wykonuje NZOZ „Zdrowie Rodziny” w Podegrodziu.

 1. b) Jednodniowa wycieczka do Krynicy Zdrój zaplanowana jest na dzień 26 maja 2022r.

           dla 40 osób . W programie  jest zwiedzanie  Muzeum Nikifora , spacer po uzdrowisku,

            wizyta w Pijalni Wód Mineralnych, obiad oraz wyjazd kolejką gondolową na Jaworzynę.

 1. Umowa Nr RAO-BH.526.8.2022 zawarta w dniu 4 marca 2022r. na realizację zadania publicznego             pt. „Aktywni żyją lepiej „ określa :

 1. a) W ramach warsztatów profilaktyczno-sprawnościowych zlecone zostaną zajęcia ruchowe

            – zdrowy kręgosłup, zdrowe stawy – fitness dla 10 osób. Realizację przewiduje się na m-ce:             wrzesień / październik   w cyklu tygodniowym , po 1 godz. w tygodniu.

 1. b) Z zakresu turystyka i krajoznawstwo zaplanowana na dzień 07 czerwca została    jednodniowa wycieczka do Muszyny dla 40 osób. W planie wycieczki jest zwiedzanie

            Muzeum w Muszynie oraz spacer po Ogrodach: Sensorycznym, Biblijnym, Magicznym,

            obiad oraz wizyta w Pijalni Wód Mineralnych.

 1. Umowa Nr RAO-BH.525.4.2022 z dnia 4 marca 2022r. na realizację zadania publicznego
 2. „Integracja seniorów w Gminie Podegrodzie”  określa:

 1. a) organizację obchodów „Światowego Dnia Cukrzycy” i „Międzynarodowego Dnia Seniora”

            w m-cu listopadzie,

 1. b) organizację spotkania „Opłatek” w m-cu grudniu 2022r.

20 maja 2022r.  Zarząd RSD

 

INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na spotkanie 11 maja 2022r.

 

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

       serdecznie zaprasza Członków Stowarzyszenia na spotkanie, które odbędzie się

 w dniu 11 maja  2022r. o godz. 14:00  w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury

w Podegrodziu

 

Program spotkania:

 1. Rozpoczęcie
 2. Szkolenie nt. „choroby tarczycy”- szkolenie poprowadzi Pani Beata Stąporek – lek. diabetolog
 3. Sprawy bieżące, wnioski .

 

 

                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                                             Teofila Fiut

Napisane przez: Redaktor

WESOŁEGO ALLELUJA!

 

 

                  WESOŁEGO  ALLELUJA !

 

                       ZDROWYCH,  SPOKOJNYCH   I  PEŁNYCH  NADZIEI 

                             NA  LEPSZE  I    PIĘKNIEJSZE  JUTRO

 

                    ŚWIĄT  WIELKIEJ  NOCY

 

                             DLA  CZŁONKÓW  ORAZ  SYMPATYKÓW  

                                 REGIONALNEGO  STOWARZYSZENIA    

                               DIABETYKÓW  W  PODEGRODZIU

 

                                                                                                          ŻYCZY

                                                                                            ZARZĄD REGIONALNEGO

                                                                                               STOWARZYSZENIA  DIABETYKÓW

                                                                                              W PODEGRODZIU

 

                           Wielkanoc, 2022 r.

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na spotkanie 6 kwietnia 2022 godz. 14.00

 

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

 serdecznie zaprasza Członków Stowarzyszenia na spotkanie, które odbędzie się

 w dniu 06 kwietnia  2022r. o godz. 14:00  w sali widowiskowej

Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu

 

 

Program spotkania:

 1. Rozpoczęcie
 2. Szkolenie nt. „osteoporoza”- szkolenie poprowadzi Pani Beata Stąporek – lek. diabetolog
 3. Sprawy bieżące, wnioski .

 

 

                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                                             Teofila Fiut

 

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie do udziału w projektach.

 

 

 Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Podegrodziu zaprasza do udziału w dwóch  projektach realizowanych przy wsparciu  finansowym 

Gminy Podegrodzie

Od  09.03.2022 r.  do 31.03.2022r. trwa nabór do  2 projektów:

1. Osoby , które ukończyły 60 lat i zamieszkują na terenie Gminy Podegrodzie zapraszamy do
    udziału w projekcie pt. „Ochrona zdrowia i aktywność w życiu seniora”

Działania realizowane w projekcie:

– jednodniowa wycieczka do Krynicy Zdrój

– pakiet zabiegów rehabilitacji  narządu ruchu

2. Osoby które ukończyły 50 lat i zamieszkują na terenie Gminy Podegrodzie zapraszamy do udziału
w projekcie pt. „ Aktywni żyją lepiej”

Działania realizowane w projekcie:

 • jednodniowa wycieczka do Muszyny
 • warsztaty profilaktyczno – sprawnościowe: ruch to zdrowie – zajęcia ruchowe tj. zdrowy
  kręgosłup, zdrowe stawy  – zajęcia fitness

Termin realizacji projektów : 01.03.2022 r. – 30.11.2022 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projektach zapraszamy do kontaktu:

 tel.: 730 387 646

e-mail: rsdpodegrodzie@onet.eu

                                                                                                          Zarząd RSD Podegrodzie

Napisane przez: Redaktor

ZAPROSZENIE

 

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

       serdecznie zaprasza Członków Stowarzyszenia na spotkanie, które odbędzie się

 w dniu 09 marca 2022r. o godz. 14:00  w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu

 

Program spotkania:

 1. Rozpoczęcie

 2. Szkolenie nt. Choroby nerek i dróg moczowych- szkolenie poprowadzi Pani Beata Stąporek – diabetolog

 1. Sprawy bieżące, m.in.

         – plan działania Zarządu RSD na 2022 rok

         – informacja nt. warsztatów i wycieczek

 

                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                                             Teofila Fiut