Slider

Archiwum Miesiąc maj 2024

Napisane przez: Redaktor

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

Podegrodzie, dnia 15 maja 2024 r.

 

 

Sz.P. Członkowie
Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków
w Podegrodziu

 

 

Z A P R O S Z E N I E
na Walne Zebranie Członków Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków
w Podegrodziu

 

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków ,które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 r. o godz. 14:00 . Drugi termin zebrania ustala się na godz. 14:30 tego samego dnia.

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu – sala widowiskowa
Godz.: 14:00 (I termin), godz. 14:30 (II termin).

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad – przywitanie zgromadzonych.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, Sekretarza Walnego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2023:
a) przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdań: merytorycznego i finansowego,
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego za 2023r. i wniosku
w przedmiocie zatwierdzenia w/w sprawozdań i udzielenia absolutorium Zarządowi
RSD z tego tytułu.
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 r.
a) przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023.
6 . Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Stowarzyszenia na 2024rok
7. Omówienie spraw bieżących, dyskusja, wolne wnioski
8. Zakończenie obrad.

 

 

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem paragrafu 38 ust. 1 i 2. – w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w ten sam dzień pół godziny po zakończeniu pierwszego terminu pod warunkiem, iż możliwość taka została przewidziana w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.

Prosimy o niezawodne przybycie Za Zarząd:
Prezes – Teofila Fiut

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na spotkanie 15 maja 2024r. (środa) o godz. 14:00

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu
serdecznie zaprasza na spotkanie Członków Stowarzyszenia ,
które odbędzie się w dniu 15 maja 2024r. (środa) o godz. 14:00
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu.

 

W programie:
1. Rozpoczęcie
2. Szkolenie – temat cukrzyca c.d. – leczenie , nowe leki
Szkolenie poprowadzi lek. med. diabetolog – Pani Beata Stąporek
3. Bieżące informacje, m.in. temat wyjazdu do Chochołowa i Ludżmierza
4. Zakończenie

 

Zarząd RSD

Napisane przez: Redaktor

Informacja o realizowanych projektach w 2024r.

 

 

 Zarząd Regionalnego  Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu  informuje
o   realizacji zadań publicznych  przy wsparciu  finansowym 
Gminy Podegrodzie
 • 1. Zadanie publiczne „Sprawny senior” realizowany jest od 01.05.2024r. do 30.11.2024.
  Osoby , które ukończyły 60 lat i zamieszkują na terenie Gminy Podegrodzie zapraszamy do
  udziału w projekcie pt. „Sprawny senior”
  Działania realizowane w projekcie:
  a) W ramach promocji zdrowia: pakiet zabiegów rehabilitacji narządu ruchu dla 5 osób
  miejsce realizacji: NZOZ „Zdrowie Rodziny” – sala rehabilitacji w Podegrodziu i Brzeznej
  b) Spotkanie integracyjno – kulturowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia
  > liczba uczestników : ok. 50
  > termin spotkania: grudzień 2024r.
  > miejsce realizacji: Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu
 • 2. Zadanie publiczne „Aktywni 50+” realizowany jest od 01.05.2024r. do 30.11.2024r.
  Osoby które ukończyły 50 lat i zamieszkują na terenie Gminy Podegrodzie zapraszamy do udziału
  w projekcie pt.” Aktywni 50+”
  Działania realizowane w projekcie:
  a) W ramach: Turystyka i krajoznawstwo – jednodniowy wyjazd na termy do Chochołowa,
  zwiedzanie Sanktuarium Maryjne w Ludźmierzu w dniu 17 maja 2024r.
  W programie:
  > Wyjazd z Podegrodzia autokarem do Ludźmierza i zwiedzanie Sanktuarium Maryjne i Bazyliki
  > przejazd do Chochołowa zwiedzanie Zagrody Bafiów, spacer po miejscowości,
  > 3 – godzinny pobyt na basenach termalnych w Chochołowie
  > obiad i powrót do Podegrodzia
  b) W ramach warsztatów profilaktyczno-sprawnościowych:
  > Zajęcia ruchowe „ Zdrowy kręgosłup, zdrowe stawy” – zajęcia fitness –
  zajęcia cykliczne: 1 lub 2 razy w tygodniu po 1 godz., łączna liczba godzin: 10
  termin realizacji : jesień 2024r.
  miejsce realizacji: sala fitness w Podegrodziu
  Osoby zainteresowane udziałem w projektach zapraszamy do kontaktu:
  tel.: 730 387 646
  e-mail: rsdpodegrodzie@onet.eu
Zarząd RSD Podegrodzie