Slider

Archiwum Rok 2024

Napisane przez: Redaktor

INFORMACJA O DZIAŁANIACH W RSD W I PÓŁROCZU 2024R.

W okresie od  01 stycznia  2024r. d0 30 czerwca 2024r. odbyło się 6 comiesięcznych  spotkań Członków RSD.

W czasie spotkań Członków poruszane są wszystkie sprawy interesujące uczestników.

W dniu 26 czerwca  2024r. odbyło się Walne Zebranie – sprawozdawcze ,  na którym zatwierdzone zostały sprawozdania za 2023r.: finansowe oraz merytoryczne. Zarządowi udzielone zostało absolutorium z tego tytułu.

Zatwierdzone zostało również sprawozdanie z działalności Zarządu za 2023r.  oraz sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023r.

 

Główne  kierunki działania RSD  w I półroczu 2024r. to:

– edukacja  diabetologiczna

– edukacja kulturalna

– rehabilitacja narządu ruchu

– turystyka i krajoznawstwo

 

Edukacja diabetologiczna

Zorganizowano 6 comiesięcznych szkoleń z zakresu cukrzycy oraz chorób jej towarzyszących oraz powikłań. Przedstawione zostały nowe leki wprowadzone na rynek
2024r. oraz zasady ich refundacji.

Edukacja kulturalna

Zorganizowano wyjazd na spektakl  teatralny pt. „La Bombe” . Udział wzięło 25 osób.

Wydarzenie odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu w dniu 21.04.2024r.

Wsparcia finansowego Udzieliło Województwo Małopolskie.

Rehabilitacja narządu ruchu

Zakupiono 5 pakietów zabiegów fizjoterapii  ruchowej przy wsparciu finansowym Gminy Podegrodzie. Działanie w trakcie realizacji.

Turystyka i krajoznawstwo

W dniu  17 maja 2024r. Odbyła się wycieczka do Ludźmierza i Chochołowa: zwiedzono Sanktuarium Maryjne  w Ludźmierzu  , a w Chochołowie  – Zagrodę Bafiów. Skorzystano również z 3-godz. pobytu na basenach termalnych. Wyjazd zorganizowany dla 30 osób przy wsparciu finansowym Gminy Podegrodzie.

 

                                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                                                                        Teofila Fiut

Napisane przez: Redaktor

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

Podegrodzie, dnia 15 maja 2024 r.

 

 

Sz.P. Członkowie
Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków
w Podegrodziu

 

 

Z A P R O S Z E N I E
na Walne Zebranie Członków Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków
w Podegrodziu

 

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków ,które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 r. o godz. 14:00 . Drugi termin zebrania ustala się na godz. 14:30 tego samego dnia.

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu – sala widowiskowa
Godz.: 14:00 (I termin), godz. 14:30 (II termin).

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad – przywitanie zgromadzonych.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, Sekretarza Walnego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2023:
a) przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdań: merytorycznego i finansowego,
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego za 2023r. i wniosku
w przedmiocie zatwierdzenia w/w sprawozdań i udzielenia absolutorium Zarządowi
RSD z tego tytułu.
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 r.
a) przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023.
6 . Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Stowarzyszenia na 2024rok
7. Omówienie spraw bieżących, dyskusja, wolne wnioski
8. Zakończenie obrad.

 

 

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem paragrafu 38 ust. 1 i 2. – w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w ten sam dzień pół godziny po zakończeniu pierwszego terminu pod warunkiem, iż możliwość taka została przewidziana w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.

Prosimy o niezawodne przybycie Za Zarząd:
Prezes – Teofila Fiut

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na spotkanie 15 maja 2024r. (środa) o godz. 14:00

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu
serdecznie zaprasza na spotkanie Członków Stowarzyszenia ,
które odbędzie się w dniu 15 maja 2024r. (środa) o godz. 14:00
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu.

 

W programie:
1. Rozpoczęcie
2. Szkolenie – temat cukrzyca c.d. – leczenie , nowe leki
Szkolenie poprowadzi lek. med. diabetolog – Pani Beata Stąporek
3. Bieżące informacje, m.in. temat wyjazdu do Chochołowa i Ludżmierza
4. Zakończenie

 

Zarząd RSD

Napisane przez: Redaktor

Informacja o realizowanych projektach w 2024r.

 

 

 Zarząd Regionalnego  Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu  informuje
o   realizacji zadań publicznych  przy wsparciu  finansowym 
Gminy Podegrodzie
 • 1. Zadanie publiczne „Sprawny senior” realizowany jest od 01.05.2024r. do 30.11.2024.
  Osoby , które ukończyły 60 lat i zamieszkują na terenie Gminy Podegrodzie zapraszamy do
  udziału w projekcie pt. „Sprawny senior”
  Działania realizowane w projekcie:
  a) W ramach promocji zdrowia: pakiet zabiegów rehabilitacji narządu ruchu dla 5 osób
  miejsce realizacji: NZOZ „Zdrowie Rodziny” – sala rehabilitacji w Podegrodziu i Brzeznej
  b) Spotkanie integracyjno – kulturowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia
  > liczba uczestników : ok. 50
  > termin spotkania: grudzień 2024r.
  > miejsce realizacji: Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu
 • 2. Zadanie publiczne „Aktywni 50+” realizowany jest od 01.05.2024r. do 30.11.2024r.
  Osoby które ukończyły 50 lat i zamieszkują na terenie Gminy Podegrodzie zapraszamy do udziału
  w projekcie pt.” Aktywni 50+”
  Działania realizowane w projekcie:
  a) W ramach: Turystyka i krajoznawstwo – jednodniowy wyjazd na termy do Chochołowa,
  zwiedzanie Sanktuarium Maryjne w Ludźmierzu w dniu 17 maja 2024r.
  W programie:
  > Wyjazd z Podegrodzia autokarem do Ludźmierza i zwiedzanie Sanktuarium Maryjne i Bazyliki
  > przejazd do Chochołowa zwiedzanie Zagrody Bafiów, spacer po miejscowości,
  > 3 – godzinny pobyt na basenach termalnych w Chochołowie
  > obiad i powrót do Podegrodzia
  b) W ramach warsztatów profilaktyczno-sprawnościowych:
  > Zajęcia ruchowe „ Zdrowy kręgosłup, zdrowe stawy” – zajęcia fitness –
  zajęcia cykliczne: 1 lub 2 razy w tygodniu po 1 godz., łączna liczba godzin: 10
  termin realizacji : jesień 2024r.
  miejsce realizacji: sala fitness w Podegrodziu
  Osoby zainteresowane udziałem w projektach zapraszamy do kontaktu:
  tel.: 730 387 646
  e-mail: rsdpodegrodzie@onet.eu
Zarząd RSD Podegrodzie

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenianie na spotkanie 17 kwietnia 2024r.

 

 

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu
serdecznie zaprasza na spotkanie Członków Stowarzyszenia ,
które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2024r. (środa) o godz. 14:00
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu.

 

W programie:
1. Rozpoczęcie
2. Szkolenie – temat cukrzyca c.d. – leczenie , nowe leki
Szkolenie poprowadzi lek. med. diabetolog – Pani Beata Stąporek
3. Bieżące informacje
4. Zakończenie

Zarząd RSD

Napisane przez: Redaktor

Życzenia Wielkanocne!

Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY
ŻYCZYMY
ZDROWIA, CIEPŁA RODZINNEGO , WSZYSTKIEGO SMACZNEGO
ORAZ BŁOGOSŁAWIEŃSTWA OD CHRYSTUSA
ZMARTWYCHWSTAŁEGO

ZARZĄD RSD

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na spotkanie 13 marca 2024r.

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu
serdecznie zaprasza na spotkanie Członków Stowarzyszenia ,
które odbędzie się w dniu 13 marca 2024r. (środa) o godz. 14:00
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu.

 

W programie:
1. Rozpoczęcie
2. Szkolenie – temat cukrzyca c.d. – leczenie , nowe leki
Szkolenie poprowadzi lek. med. diabetolog – Pani Beata Stąporek
3. Bieżące informacje
4. Zakończenie

 

Zarząd RSD

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu
serdecznie zaprasza na spotkanie Członków Stowarzyszenia ,
które odbędzie się w dniu 14 lutego 2024r. (środa) o godz. 14:00
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu.
W programie:
1. Rozpoczęcie
2. Szkolenie – temat cukrzyca c.d. – leczenie
Szkolenie poprowadzi lek. med. diabetolog – Pani Beata Stąporek
3. Bieżące informacje
4. Zakończenie

Prezes Zarządu
Teofila Fiut

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza
Członków Stowarzyszenia na spotkania szkoleniowe oraz okolicznościowe w 2024r. jak
poniżej.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ CZŁONKÓW
REGIONALNEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW W PODEGRODZIU W 2024 R.

17 STYCZEŃ środa – godz. 14:00
14 LUTY środa – godz. 14:00
13 MARZEC środa – godz. 14:00
17 KWIECIEŃ środa – godz. 14:00
15 MAJ środa – godz. 14:00
26 CZERWIEC środa – godz. 14:00
WALNE ZEBRANIE
LIPIEC I SIERPIEŃ – PRZERWA WAKACYJNA
11 WRZESIEŃ środa – godz. 14:00
16 PAŹDZIERNIK środa – godz. 14:00
13 LISTOPAD środa – godz. 13:00
ŚWIATOWY DZIEŃ CUKRZYCY
18 GRUDZIEŃ środa – godz. 13:00
OPŁATEK

Zarząd RSD