Slider

Archiwum Miesiąc lipiec 2023

Napisane przez: Redaktor

INFORMACJA  O DZIAŁALNOŚCI    REGIONALNEGO STOWARZYSZENIA  DIABETYKÓW W PODEGRODZIU

 

 

INFORMACJA  O DZIAŁALNOŚCI    REGIONALNEGO STOWARZYSZENIA  DIABETYKÓW W PODEGRODZIU

                                     w okresie od 01.01.2023r. do 30.06.2023r.

 

 

Działalność Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu   prowadzona jest na

podstawie Statutu RSD  z dnia 12.04.2016r. , oraz   innych obowiązujących przepisów.

 

W czasie  I półrocza 2023r. odbyło się 6  spotkań Członków RSD w okresach miesięcznych.

W czasie spotkań Członków poruszane są wszystkie sprawy interesujące uczestników.

W dniu 15 maja 2023r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze, na którym zatwierdzone zostały sprawozdania za 2022r.: finansowe oraz merytoryczne. Zarządowi udzielone zostało absolutorium z tego tytułu.

W związku z upływem kadencji, zarządzono wybory do: Zarządu RSD oraz do Komisji Rewizyjnej RSD.

Wobec braku osób chętnych do pracy w Zarządzie RSD oraz w Komisji Rewizyjnej, osoby wchodzące w dotychczasowy skład Zarządu (oprócz skarbnika)  oraz dotychczasowy skład Komisji Rewizyjnej RSD wyraziły zgodę na kandydowanie na następną kadencję.

Jednomyślnie wybrano Zarząd oraz Komisję Rewizyjną na kadencję: 2023r. – 2027r.

 

Główne  kierunki działania RSD,  to:

– edukacja  diabetologiczna

– edukacja kulturalna

– warsztaty profilaktyczno-sprawnościowe,

– rehabilitacja narządu ruchu

– turystyka i krajoznawstwo

– integracja seniorów

 

Edukacja diabetologiczna

W zakresie  edukacji   na temat cukrzycy oraz chorób jej towarzyszących oraz powikłań

prowadzone były  szkolenia , zazwyczaj jeden raz w miesiącu. Prowadziła  je nieodpłatnie lek. diabetolog Pani Beata Stąporek.

Tematy szkoleń:

– „ Cukrzyca jako czynnik ryzyka w chorobach wątroby”

– „ Nowe leki na cukrzycę”

– „ C.d. Nowe leki na cukrzycę , zasady ich refundacji”

W  miesiącu czerwcu odbyło się spotkanie z Panią psycholog, którego temat to:

„Zaburzenia emocjonalne” –  ogólna charakterystyka

Tematy wykładów ustalane są wspólnie na spotkaniach.

 

Warsztaty – edukacja kulturalna

W  spektaklu teatralnym pt. „Pomoc domowa” udział wzięło 26 osób. Pełna dobrego
humoru komedia. Odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu.

 

Warsztaty profilaktyczno – sprawnościowe

Zaplanowane na podstawie podpisanych umów z jednostkami samorządu terytorialnego:

  1. a) zajęcia grupowe „Zdrowy kręgosłup, zdrowe stawy” – zajęcia fitness dla 13 osób

zostały zrealizowane  w  okresie: od 18.04.2023r. do 27.06.2023r.

Miejsce realizacji: Fit & Joy w Podegrodziu

  1. b) zajęcia grupowe – zajęcia na basenie dla 16 osób  zrealizowane  zostały w okresie:

od 16.03.2023r. do 18.06.2023r.

Miejsce realizacji: basen Hotelu „Beskid” w Nowym Sączu

Warsztaty profilaktyczno – sprawnościowe korzystnie wpływają na układ narządu ruchu.

 

Turystyka i krajoznawstwo

Zorganizowane zostały wycieczki , choć niedalekie, ale ciekawe:

  1. a) do Starego Sącza w dniu 10 maja 2023r.

W programie:

» zwiedzanie Muzeum Regionalnego

» zwiedzanie Muzeum Jana Pawła II

» spacer  na  Leśne Molo

» obiad

  1. b) do Nowego Sącza 21 czerwca

W programie:

»  zwiedzanie Parku Etnograficznego  –  Skansen Falkowa

»  zwiedzanie Miasteczka Galicyjskiego

»  obiad

W/w wycieczki zorganizowane były na podstawie umowy z Gminą Podegrodzie
o realizację  zadania publicznego  i wsparcie finansowe.

 

                                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                                                                        Teofila Fiut