Slider

Archiwum Rok 2023

Napisane przez: Redaktor

Wydarzenie z m-ca grudnia 2023r.

 

13 grudnia 2023r. odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

W uroczystości udział wzięli Członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście:

Pan Stanisław Banach – Wójt Gminy Podegrodzie , Pan Stanisław Mazur – Zastępca Wójta Gminy

Podegrodzie, Ks. Józef Wałaszek – Proboszcz Parafii Podegrodzie, Pani Beata Stąporek – lek. diabetolog, Krzysztof Bodziony – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu  oraz pracownicy GOK.

Był to czas składania życzeń świątecznych i noworocznych oraz śpiewania kolęd.

Uczestnikom  spotkania  zaserwowano regionalne ciasta oraz  potrawy wigilijne.

Dla uczestników zorganizowano warsztaty ozdób świątecznych – przygotowano materiały do wykonania stroików oraz innych ozdób.

W zakładce Galeria można zobaczyć zdjęcia ze spotkania i warsztatów ozdób świątecznych.

Było to mile spędzone popołudnie.

 

                                                                                                          Teofila Fiut

                                                                                                          Prezes RSD

Napisane przez: Redaktor

Życzenia Świąteczne!

Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
ŻYCZYMY
ZDROWIA, CIEPŁA RODZINNEGO , MOCY BOŻEJ
I RADOŚCI OD DZIECIĄTKA JEZUS
A W NADCHODZĄCYM ROKU ŻYCZYMY SAMYCH SZCZĘŚLIWYCH DNI

 

 

 

 

ZARZĄD RSD

Napisane przez: Redaktor

Zaprosze nie na spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia  „OPŁATEK”

Zarząd  Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków  w Podegrodziu

                      serdecznie zaprasza Członków  Stowarzyszenia

na

          uroczystość z okazji Świąt Bożego Narodzenia  „OPŁATEK”

 

                   Spotkanie odbędzie  się  w  dniu 13 grudnia  2023r.  o godz. 13:00

                            w sali   Gminnego Ośrodka  Kultury  w  Podegrodziu

 

W programie:

 1. Przywitanie uczestników
 2. Życzenia świąteczne
 3. Poczęstunek
 4. Warsztaty ozdób świątecznych

 

                                                                                                 Prezes RSD

Napisane przez: Redaktor

PODZIĘKOWANIE

Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Podegrodziu składa serdeczne podziękowania wszystkim Osobom, które przekazały 1,5 % podatku za 2022 rok na rzecz

Stowarzyszenia. Środki te wykorzystane zostaną na działalność statutową.

 

                                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                                                                         Teofila Fiut

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie

    Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza

                   na

  uroczystość z okazji   15 – lecia Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu,
„Światowego Dnia Cukrzycy”

                             oraz „Międzynarodowego Dnia Seniora”

 

Uroczystość odbędzie się  15 listopada 2023r. o godz. 13:00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu

 

W programie:

 1. Powitanie
 2. Wręczenie odznak
 3. Występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Podegrodziu
 4. Spotkanie integracyjne, poczęstunek

 

 

 

                                                                                                                                 Teofila Fiut                                                                                                                                    Prezes Zarządu

Napisane przez: Redaktor

DZIAŁANIA RSD W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA 2023R.

28 sierpnia 2023r. podpisana została umowa o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego Województwa Małopolskiego pt. „ Aktywny senior w Gminie Podegrodzie”  pomiędzy:

Regionalnym Stowarzyszeniem Diabetyków w Podegrodziu a Województwem Małopolskim.

W/w umową określono działania do wykonania w 2023 i 2024r.

2023r.

 1. Warsztaty – zajęcia profilaktyczno – społeczno – integracyjne

4 września rozpoczęliśmy spotkania integracyjne seniorów połączone z aktywnością fizyczną,
które odbywają się jeden raz w tygodniu po jednej godz.

Łącznie to 15 godz., uczestniczy w nich 13 osób. Spotkania mają miejsce w sali Fit&Joy
w Podegrodziu. Spotkania dają radość oraz poprawiają sprawność fizyczną uczestników.

 1. Zajęcia kulturalno – integracyjne:
 2. a) warsztaty rękodzieła artystycznego – malowanie obrazów po numerach – 5 spotkań w okresie:
  październik i listopad. Zajęcia zorganizowano dla 15 osób .

Odbywają się jeden raz w tygodniu w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu.

Uczestnicy mają możliwość własnoręcznego wymalowania obrazu.

 1. b) jednodniowa wycieczka do Sandomierza i Ujazdu w dniu 23 września dla 30 uczestników:

w programie wycieczki: wyjazd autokarem z Podegrodzia i przejazd do Ujazdu, by tam zwiedzić
ruiny zamku „Krzyżtopór”, a następnie po przyjeździe do Sandomierza zwiedzić to miasto  –

najpierw z poziomu statku w czasie rejsu po Wiśle, a następnie po obiedzie udać się na
staropolski spacer po Sandomierzu z lokalnym przewodnikiem, obejmujący  m.in. rynek
z Ratuszem, Zamek Królewski, Bramę Opatowską, Dom Długosza, ulicę Opatowską i Kościół
św. Ducha, Katedrę Narodzenia NMP. Do Podegrodzia wróciliśmy  wieczorem. Był to udany,
pełen wrażeń dzień.

 1. c) na dzień 13 grudnia planujemy spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Tradycyjne od lat
  spotkanie W obecnym roku odbędzie się spotkanie  z młodzieżą szkolną  połączone
  z warsztatami świątecznych ozdób.

W spotkaniu będzie uczestniczyć ok. 60 seniorów oraz ok. 20 dzieci.

 

Ponadto:

 1. a) kontynuujemy comiesięczne spotkania szkoleniowe z zakresu wiedzy o cukrzycy.
 2. b) w dniu 15 listopada obchodzić będziemy: „ Światowy Dzień Cukrzycy” , „Międzynarodowy
  Dzień Seniora”, również 15- lecie działalności Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków
  w Podegrodziu . Działanie to wspiera finansowo Gmina Podegrodzie na podstawie zawartej
  umowy o realizację zadania publicznego pt. „ Sprawność i integracja seniorów”

W uroczystości weźmie udział ok. 60 seniorów i zaproszeni  goście. 6 osobom zostaną ręczone

honorowe   złote odznaki „ Za zasługi dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków”

 1. c) w dniu 24 listopada 20 osób weźmie udział w   spektaklu teatralnym pt.:” Wiesz, że wiem”,

który odbędzie się w MOK w Nowym Sączu.

 

 

                                                                                              Prezes Zarządu

                                                                                                Teofila Fiut

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na spotkanie 11 października 2023r. (środa) o godz. 14:00

 

 

 

                                                                                                             Podegrodzie, 02.10.2023r.

                                                                                  Członkowie Regionalnego Stowarzyszenia

                                                                                  Diabetyków w Podegrodziu

 

 

          ZAPROSZENIE

 

 

                    Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

                    serdecznie   zaprasza  na  spotkanie  Członków  Stowarzyszenia ,

               które  odbędzie się  w  dniu  11 października 2023r.  (środa)  o godz. 14:00

                           w sali Gminnego  Ośrodka Kultury  w Podegrodziu.

 

W programie:

 1. Rozpoczęcie
 2. Szkolenie – temat cukrzyca c.d.

Szkolenie poprowadzi  lek. med. diabetolog  – Pani Beata Stąporek

 1. Bieżące informacje
 2. Zakończenie

 

 

                                                                                              Prezes Zarządu

                                                                                                Teofila Fiut

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na spotkanie 13 września

 

 

 

                                                                                                             Podegrodzie, 04.09.2023r.

                                                                                  Członkowie Regionalnego Stowarzyszenia

                                                                                  Diabetyków w Podegrodziu

 

 

           ZAPROSZENIE

 

 

                    Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

                    serdecznie   zaprasza  na  spotkanie  Członków  Stowarzyszenia ,

               które  odbędzie się  w  dniu  13 września 2023r.  (środa)  o godz. 14:00

                           w sali Gminnego  Ośrodka Kultury  w Podegrodziu.

 

W programie:

 1. Rozpoczęcie
 2. Spotkanie rozpoczynające cykl szkoleń na temat cukrzycy.

Szkolenie poprowadzi  lek. med. diabetolog  – Pani Beata Stąporek

 1. Bieżące informacje
 2. Zakończenie

 

 

                                                                                              Prezes Zarządu

                                                                                                Teofila Fiut

Napisane przez: Redaktor

INFORMACJA  O DZIAŁALNOŚCI    REGIONALNEGO STOWARZYSZENIA  DIABETYKÓW W PODEGRODZIU

 

 

INFORMACJA  O DZIAŁALNOŚCI    REGIONALNEGO STOWARZYSZENIA  DIABETYKÓW W PODEGRODZIU

                                     w okresie od 01.01.2023r. do 30.06.2023r.

 

 

Działalność Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu   prowadzona jest na

podstawie Statutu RSD  z dnia 12.04.2016r. , oraz   innych obowiązujących przepisów.

 

W czasie  I półrocza 2023r. odbyło się 6  spotkań Członków RSD w okresach miesięcznych.

W czasie spotkań Członków poruszane są wszystkie sprawy interesujące uczestników.

W dniu 15 maja 2023r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze, na którym zatwierdzone zostały sprawozdania za 2022r.: finansowe oraz merytoryczne. Zarządowi udzielone zostało absolutorium z tego tytułu.

W związku z upływem kadencji, zarządzono wybory do: Zarządu RSD oraz do Komisji Rewizyjnej RSD.

Wobec braku osób chętnych do pracy w Zarządzie RSD oraz w Komisji Rewizyjnej, osoby wchodzące w dotychczasowy skład Zarządu (oprócz skarbnika)  oraz dotychczasowy skład Komisji Rewizyjnej RSD wyraziły zgodę na kandydowanie na następną kadencję.

Jednomyślnie wybrano Zarząd oraz Komisję Rewizyjną na kadencję: 2023r. – 2027r.

 

Główne  kierunki działania RSD,  to:

– edukacja  diabetologiczna

– edukacja kulturalna

– warsztaty profilaktyczno-sprawnościowe,

– rehabilitacja narządu ruchu

– turystyka i krajoznawstwo

– integracja seniorów

 

Edukacja diabetologiczna

W zakresie  edukacji   na temat cukrzycy oraz chorób jej towarzyszących oraz powikłań

prowadzone były  szkolenia , zazwyczaj jeden raz w miesiącu. Prowadziła  je nieodpłatnie lek. diabetolog Pani Beata Stąporek.

Tematy szkoleń:

– „ Cukrzyca jako czynnik ryzyka w chorobach wątroby”

– „ Nowe leki na cukrzycę”

– „ C.d. Nowe leki na cukrzycę , zasady ich refundacji”

W  miesiącu czerwcu odbyło się spotkanie z Panią psycholog, którego temat to:

„Zaburzenia emocjonalne” –  ogólna charakterystyka

Tematy wykładów ustalane są wspólnie na spotkaniach.

 

Warsztaty – edukacja kulturalna

W  spektaklu teatralnym pt. „Pomoc domowa” udział wzięło 26 osób. Pełna dobrego
humoru komedia. Odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu.

 

Warsztaty profilaktyczno – sprawnościowe

Zaplanowane na podstawie podpisanych umów z jednostkami samorządu terytorialnego:

 1. a) zajęcia grupowe „Zdrowy kręgosłup, zdrowe stawy” – zajęcia fitness dla 13 osób

zostały zrealizowane  w  okresie: od 18.04.2023r. do 27.06.2023r.

Miejsce realizacji: Fit & Joy w Podegrodziu

 1. b) zajęcia grupowe – zajęcia na basenie dla 16 osób  zrealizowane  zostały w okresie:

od 16.03.2023r. do 18.06.2023r.

Miejsce realizacji: basen Hotelu „Beskid” w Nowym Sączu

Warsztaty profilaktyczno – sprawnościowe korzystnie wpływają na układ narządu ruchu.

 

Turystyka i krajoznawstwo

Zorganizowane zostały wycieczki , choć niedalekie, ale ciekawe:

 1. a) do Starego Sącza w dniu 10 maja 2023r.

W programie:

» zwiedzanie Muzeum Regionalnego

» zwiedzanie Muzeum Jana Pawła II

» spacer  na  Leśne Molo

» obiad

 1. b) do Nowego Sącza 21 czerwca

W programie:

»  zwiedzanie Parku Etnograficznego  –  Skansen Falkowa

»  zwiedzanie Miasteczka Galicyjskiego

»  obiad

W/w wycieczki zorganizowane były na podstawie umowy z Gminą Podegrodzie
o realizację  zadania publicznego  i wsparcie finansowe.

 

                                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                                                                        Teofila Fiut